Bifrost Network Project

English Ladda ner Dokumentation Referenser Bilder Kontakt

Version 1 Version 2 Version 3 Version 4 Version 5

Bifrost v5

Notera att det är en del förändringar mellan v5.18 och v5.19. Bl.a. vad avser device och bootloader m.m.

Disk-kopior

Tillbehörspaket till v5.x:

Uppgraderingar mellan versioner:

Kärnor, inklusive moduler och okomprimerad kärna (för debugging):

MD5 checksummor

För att skapa en lista över checksummor kan man använda följande script:

#!/bin/sh
#
# MD5 checksums on all regular files (but not on directories).
#
find . -xdev -type f -exec md5sum \{\} \;

Checksummorna för de vanliga filerna i distributionen:


Tom Johans <Tom.Johans@_NO_SPAM_data.slu.se>
Last modified: Tue Mar 30 14:08:02 2004