Bifrost Network Project

English Ladda ner Dokumentation Referenser Bilder Kontakt

Version 1 Version 2 Version 3 Version 4 Version 5

Bifrost v4

Disk-kopior

Uppgraderingar mellan versioner:

MD5 checksummor

För att skapa en lista över checksummor kan man använda följande script:

#!/bin/sh
#
# MD5 checksums on all regular files (but not on directories).
#
find . -xdev -type f -exec md5sum \{\} \;

Checksummorna för de vanliga filerna i distributionen:


Tom Johans <Tom.Johans@_NO_SPAM_data.slu.se>
Last modified: Thu Apr 18 11:09:59 2002