Bifrost Network Project

English Ladda ner Dokumentation Referenser Bilder Kontakt

Bilder på Bifrost-prylar som det såg ut 1998

En stapel Bifrost-burkar

En stapel med Bifrost-burkar. Längst underst den första test-riggen i en svart 19-tums låda. De andra två är av nyare slag och sitter i AOpen desktop-lådor.

Flashdiskar

Flash-diskar som används i Bifrost. Den som står upp är på 20 MB och den andra på 30 MB.

Bakplan

Baksidan på en av våra testmaskiner. Från vänster till höger: 2st Netgear FA 310TX TP-kort, Efficient Networks ENI155P ATM-kort, ZNYX NetBlaster ZX346 (4-portars TP-kort), Berkshire Watchdog och slutligen video-kortet (ISA-kort för att spara på PCI-platser).

Inkråmet

Inuti ovanstående Bifrost-burk. Klart synligt är ISA- och PCI-korten, samt minneskapseln och CPU-fläkten (som gömmer en AMD K6).


Tom Johans <Tom.Johans@_NO_SPAM_data.slu.se>
Last modified: Fri Mar 8 16:33:26 2002