Bifrost Network Project

Vad har gjorts ?

Händelselogg:

2008-01-24

v5.19
Mycket har hänt under ett och ett halvt år. Småfixande med saker lite
varteftersom, men ingen ny release. Till stor del beroende på att det
vi haft har varit stabilt och också att vi som jobbar med framtagning
av distributionen har haft många andra järn i elden. Nu är den dock
här - v5.19 och det ska till en del extra kärnor och finesser och
allmän uppgradering av tillbehörspaketen.

Sedan ska vi jobba på en annan typ av utvecklingsmiljö, som gör
underhållet lättare, speciellt med fler folk som jobbar på olika
delar.

Bifrost v5.19 släppt.

2006-05-04

v5.18
Nya program för proc-filsystemet (ps, free, vmstat m.fl.), 2.6.14.5-kärna
med diverse fixar, glibc-2.3.5, en extra arping som kan använda MAC-adresser,
iptables 1.3.5, OpenSSH_4.3p2 och OpenSSL 0.9.8a.

Bifrost v5.18 släppt.

2005-09-22

v5.17
Ny dhcp, iptables, ethtool, tcpdump och arpwatch.

Bifrost v5.17 släppt.

2005-02-10

v5.16

Minnesläckor i kärnan fixat, samt en extra e1000-driver (e1000tx)
patchad och därmed omkompilerad kärna, ny distribution och patchar
m.m. Ny rtstat pga ändring i proc-filsystemet. Ny ifstat2.

Bifrost v5.16 släppt.

2005-01-27

v5.15b

En smärre bugg i connection tracking åtgärdad (fixad i senare kärnor)
och därmed omkompilerad kärna, ny distribution och patchar m.m.

Bifrost v5.15b släppt.

2005-01-25

v5.15

Ny kärna kompilerad - 2.6.10 främst för att få in en ny iptables
(1.2.11) och modul för nivå 7-filtrering med protokolligenkänning
(L7-filter). Exempelfiler finns under /fw-examples/layer7 i
distributionen. Iptables och ip6tables patchade med L7-patch och
kompilerade. /sbin/configure och /etc/config.data/ntp ändrade för att
bara behöva lägga in ntp-server för initial synkning med ntpdate, på
ett enda ställe.

Bifrost v5.15 släppt.

2004-12-01

v5.14

logger nu länkad på nytt med dietlibc (i fungerande skick).

Iproute2 (ip/tc m.fl.) uppdaterad till version 2.6.9.

depmod och modprobe adderade, vilket gör att man slipper använda insmod
och långa modulsökvägar. rc-scripten ändrade med anpassning för detta.
insmod, rmmod et.al. också uppfräschade (module-init-tools 3.1).

iptables 1.2.11 (det har varit en del strul med bl.a. syntax i 1.2.9).

Sista (?) resten av libc5 bortplockad (/lib/ld-linux.so.1*).


Bifrost v5.14 släppt.

2004-11-24

v5.13

logger fungerar nu återigen (dietlibc-variant som ej funkade korrekt)

Shadow-sviten uppdaterad och därmed ny /etc/shadow (sätt om lösenordet
från default!). Dessutom /bin/login utbytt och man behöver inte längre
ha IP-filter öppet för loopback-trafik för att inloggning på konsolen
ska fungera (den tidigare använde Secure RPC lokalt). Vid
lösenordsinmatning syns nu '*'.

libreadline uppdaterad.

NTP uppdaterad till 4.2.0 med SSL-stöd och lite andra nyheter mot
tidigare version.

Tcpdump uppdaterad: tcpdump version 3.8.3, libpcap version 0.8.3

Bifrost v5.13 släppt.

2004-10-01

v5.12

Bifrost v5.12 släppt.

2004-08-13

v5.12

Ny ifstat2 och OpenSSH 3.8.1p1. Adderat skapande av /sys i rc.S och ett
entry i /etc/fstab för sysfs.

2004-06-29

v5.12

Testar 2.6.7-kärnan. Nytt paket med Snort och Argus. Nytt källkodspaket.
Ny ifstat2 och OpenSSH 3.8.1p1. Adderat skapande av /sys i rc.S och ett
entry i /etc/fstab för sysfs.

2004-03-30

v5.11

Uppdatering av OpenSSL till 0.9.7d. Tagit bort de sista ATM-binärerna
och lite hakar för ATM i rc-scripten. Lagt till /dev/random, vilken
SSL för Apache 2.0.49 ville ha.

Uppdaterat webb-paketet (för Nomad bl.a.) till Apache 2.0.49 med
OpenSSL.

Bifrost v5.11 släppt.

2004-03-15

v5.10

Nykompilerade iptables och ip6tables optimerade för i386 (kraschade
tidigare på gamla Pentium-burkar t.ex.). Ny kärna - 2.6.3 samt en hel
del patchar. RAM-disken bortplockad och vi använder nu istället tmpfs
(diverse script omgjorda för anpassningar till detta). OpenSSH 3.8p1.

Bifrost v5.10 släppt.

2004-03-03

v5.9

Bifrost v5.9 släppt.

Innehåller ifstat2 för nätverksstatistik, samt filter för IPv6 som
slås på per default, samt nya versioner av insmod m.fl.

2004-01-30

v5.8

Version 5.8 släppt, samt paket med kärnor (2.6.0-test9). v5.8 är mest
en buggfix-version av v5.7 (några script, kvarglömda filer,
dhcp-demonen, tc m.m.).

2003-12-11

v5.7
Ny net-snmp 5.1...  har stöd för protokoll v3.

Håller på med modifiering av rc.interfaces m.fl. för att kunna använda
sub-interface på ett enkelt sätt.

2003-12-09

v5.7
Mycket förändringar, men ont om tid för dokumentation :)

Version 5.7 precis släppt. Innehåller kärna 2.6.0-test9 och många
binärer är statiskt länkade med dietlibc och vissa förändringar har
skett i scripts m.m. Till stora delar en ny distribution, även om
ramverket är detsamma. Uppdateringar av tillbehörspaket på gång och
även där eftersträvar vi statiska binärer och annat för att underlätta
kontinuiteten mellan versionerna.

2003-04-10

v5.5
Kärnan omkompilerad utan stöd för Server Works (vilket inte fungerar), Sådana kort
kör istället med generic-stödet. Kärnan dessutom för i386 per default, men extra
tar-filer med P4 och P-II finns.

Ny OpenSSL och OpenSSH, ny LILO statiskt kompilerad, vissa util-binärer omkompilerade
fast av samma version.

Ramdisken omgjord till två separata - en för /tmp och en för /dev. Stora omskrivningar
av rc-scripten. Synkning av hårdvaruklockan sker en gång per dygn via crontab.
Konsol-loggningen ställd så att den inte ska störa konsolarbetet för mycket.

Bifrost v5.5 släppt och även ny Apache+OpenSSL.

2002-08-30

v5.4
2.4.19-kärna och ny OpenSSL och OpenSSH, dessutom några småändringar i rc-script.

Bifrost v5.4 släppt.

2002-07-18

v5.3
Uppdatering av OpenSSH till v3.4p1, samt lspci, setpci och ethtool.

Bifrost v5.3 släppt och tillika källkod m.m.

2002-06-24

v5.3
Uppgradering av Apache+SSL p.g.a. chunk-bugg. Nomad-paketet uppdaterat i samma veva,
med lite omskrivna script o.d.

2002-04-15

v5.2
Zebra kompilerad statiskt för att fungera även för äldre system.
Tar bort libreadline och ändrar i rc-script för korrekta pather m.m.

Släpper v5.2 + patch. Ny källkodsfil också.

2002-04-10

v5.2
Kompilerat upp Zebra som ska paketeras. Lagt till libreadline som
Zebra är beroende av.

DHCP (dhcpd och dhcrelay) länkad mot glibc och ny version.


2002-03-22

v5.1

Uppgraderat shadow-paketet med login, passwd m.fl. Telnet-inloggning fungerar
nu (även som root om securetty tas bort eller ändras) och SSH är omkompilerat
med stöd för MD5-lösenord, som nu är satt som default. zlib uppgraderat.

Webbsidor för Bifrost Nomad är omgjorda en aning, men arbete kvarstår att fixa
motsvarandd delar i IP-login (cgi-binären). Ny upplaga av Apache+SSL, där
webbsidorna finns med.

Bifrost v5.1 släppt, samt nya källkoden.

2002-03-08

v5.0a

Utvecklingssystemet nu baserat på en RedHat 7.2 + lite extra tillbehör.
Stora delar av distributionen omkompilerade och till viss del nya
versioner av programvaran. Inte så mycket ny funktionalitet, utan mer en
upprensning/översyn och modernisering av befintlig programvara.

Bifrost v5.0a släppt, samt nya utvecklingspaketet, nytt källkodsträd
och diverse tillbehörspaket för grunddistributionen.

Webbinformationen omarbetad på bifrost.slu.se.

2002-01-15

v4.9
Omkompilerad kärna med senaste utvecklings-paketet.

Ändrat ett par filter-regler i nomad-login/out, samt några
ändringar i rc-script.

Bifrost v4.9 släppt.

Planer på att omstrukturera distributionen och kunna köra med
en mindre grunddistribution, där sedan paket lyfts in vartefter
behov uppstår. Enklare för andra utvecklare att bidraga med
tillägg till systemet. NAPI ska med i kärnan ( >= 2.4.16)
och diverse program ska uppgraderas. Grundläggande program som
ls, arch m.fl. ska ses över och källkod plockas fram till
samtliga system-delar.

2001-11-29

v4.8
Nya iputils, snmp och omkompilerad httpsd, samt ny OpenSSH.

Nytt utvecklingspaket.

Bifrost v4.8 släppt.

2001-10-11

v4.7
Labbande med Nomad-filtrering (netfilter) och uppdaterat Apache httpsd
för stöd för rewrite-funktioner o.d. Modifieringar av konfigurationen
för IP-login och Apache. Exempelfilter för Nomad adderade till distributionen.
Ny version av e1000-drivern (inte helt bra ännu, men bättre...).

Inget stöd direkt i distributionen för PAM och LDAP för Nomad, men
en pam.conf skapad och källkod för det som behövs följer med i
bifrost.sources.tar.gz.

Bifrost v4.7, samt källkod m.m. släppt.

2001-09-27

Uppdaterat bifrost.dev.tools.tar.gz med rats-1.2 (tidigare rats-1.1).


2001-09-07

v4.6

Bifrost v4.6 släppt, samt nya bifrost.sources och utvecklingspaketet.

2001-08-22

v4.6

2.4.9-kärna, ändringar i script, tagit bort några gamla program
som ej används eller fungerar med 2.4-kärnan, ny Iproute2 och
iputilies, ny iptables, nya ATM-program och ny Zebra.

Bifrost v4.6 har nu stöd för e1000 Gigabit-kort (med modifierad driver)
och ger bra flås i linan. Testkör v4.6 innan den ska släppas.

2001-06-21

v4.5

2.4.5-kärna, nya ATM-verktyg.

2001-06-07

v4.4

2.4.0-kärna, ändringar i script, ny IP-login, ny SSH,
ny NTP och ny Apache+OpenSSL.

2001-04-09

v4.3

Ändrat på ett SLU-specifikt script och några exempel-filter.

Tagit bort X11 forwarding i sshd_config.

Uppdaterat NTP med en ny och buggfixad version (bl.a. senaste
root-buggen).

Ändrat filrättigheterna på /dev/tty (/dev.real/tty).

Testkört NTP och exploit mot den nya upplagan (dyker upp
varning i loggen).

Släppt Bifrost v4.3 och ny bifrost.sources.tar.gz.

2001-03-20

v4.2

Adderat sshow (analys av SSH-protokoll).

Ny OpenSSH (2.5.2p1).

Tagit bort pimd och ersatt med zpimd.

Släppt Bifrost v4.2.

2001-03-12

v4.2

OpenSSL 0.9.6a och försöker få till Apache 1.3.14+SSL. Strul
med kompileringen - får vänta med det ett tag.

2001-03-08

v4.2

Nya programversioner: tcpdump-3.6.2 och dsniff 2.3 (med allt vad som
ingår). Dessa kompilerade med libpcap-0.6.2, libnids-1.16 och
Libnet-1.0.2a

Argus 1.8.1 + patch och Snort 1.7 är också nya.


2001-03-07

v4.1

Lagt till en rad för "profiling" i etc/lilo.conf. Kan bortkommenteras
vid behov och ger en fil /proc/profile med information om systemet.

Uppgraderat SSH till OpenSSH 2.5.1p2 (med stöd för sftp) samt modifierat
configure för att skapa tre olika nycklar (RSA1, RSA och DSA).

Nya modutils - v2.4.3.

Släppt v4.1.

2001-02-20

v4.0

En SSH-patch med OpenSSH 2.3.0p1 och glibc-2.1.3 finns för
de äldre Bifrost-systemen (v3.0d och tidigare).

Släppt iväg både v4.0beta9 och v4.0.

2001-02-16

v4.0

v4.0beta9 klar sedan ett tag, men inte officiellt upplagd. Ska
övergå med någon smärre modifikation till att bli v4.0.

Lagt till sort och ett test-script för att köra "top" på
routing-cachen. Måste modifieras en hel del för att vara
användbart (blir när det finns tid över).

Fixat en bugg i rc.interfaces och lagt till export IGNOREEOF=10
i .bash_profile.

2001-02-06

v4.0beta9

Lagt till Zebra 0.90a (zebra, ospfd, bgpd, vtysh) och även ncurses
(behövs för vtysh).

Stökat om lite i filter-exempel. Lyft bort SLU-specifika saker ur
rc-scripten och lagt det vid sidan av. Plockat bort 'ifconfig/route'
ur rc-scripten och kommer bara att använda 'ip'.

2001-01-19

v4.0beta8

Kompilerat ends-modulen för nät-statistik. Adderat ett script
för läsning av oops-dumpar lagda på diskett. Gjort om backup-scriptet
så att backupen körs över nätet direkt - backup.total borttagen,
liksom backup.exclude.

Släppt v4.0beta8

2001-01-16

v4.0beta7

Ny iptables 1.2. Kärnan är nu 2.4 och med några patchar för
oops-dump till diskett, status för Ethernet-device i proc-filsystemet
och andra tulip-drivers. Omkompilerade sensor-moduler och execlog.

Gjort en först patch och distribution för 4.0beta7, men ska testköra
innan den släpps.

Släppt uppdaterad bifrost.sources.tar.gz och Linux-kärna 2.4.0.

Testkört grundläggande och sedan släppt iväg v4.0beta7.

2001-01-12

v4.0beta7

Ny version av lsof.

Buggfix i glibc-2.2, spelar ingen roll för just Bifrost i dess
vanligaste användning, men man vet aldrig...

bifrost.dev.tools.tar.gz som innehåller glibc-2.2 uppgraderad.

Ska börja testa den första skarpa versionen av 2.4-kärnan.

2000-12-19

v4.0beta7

Ipchains uppgraderad till 1.3.10 (inga viktigare buggfixar).

Dokumentationen har kompletterats en hel del med nya versioner
av filerna för ipchains, men också ordentligt med dokumentation
för netfilter/iptables. Ligger under Docs i
bifrost.sources.tar.gz.

2000-12-18

v4.0beta6

Ipmasqadm använder moduler som inte längre finns med i kärnan (2.4).
Programmet dock uppdaterat, liksom lib-filerna. Fungerar det med
iptables ?

Strip kört på samtliga binärer, tog av misstag några moduler också,
men det fungerade ju inte - lade tillbaka orginalen :-)

Släppt version 4.0beta6.

2000-12-15

v4.0beta5

Avverkat beta4 och är nu uppe i beta5. Många småändringar, men också
byte av glibc till 2.2. Omkompilering av de binärer som tidigare var
kompilerade med glibc-2.1.3.

Lagt till binärerna och lib-filerna för iptables. Har dock ej provkört
dessa.

Lägger upp Bifrost v4.0beta5 och tillhörande kärna, utvecklingspaket
och källkod. Utvecklingspaketet inkluderar nu diverse program för att
testa C-kod (leta efter buffer overflows och i övrigt dåligt skrivna
rutiner m.m.).

2000-12-07

v4.0beta3

Lagt in stöd för I2C och I2O i kärnan. Sensor-moduler
kompilerade och testade. Återstår en del arbete för
att få det att fungera (säkert bara konfiguration).
De moderkort jag testar på har LM80 som temp- och
fläkt/spännings-sensor.
Döpt om rc.lm78 till rc.sensors. Ett directory
/sensors ska innehålla modulerna för sensorer och liknande.

Labbat med load balancing mellan 4 interface. 100Mbit/s
full duplex kör nu parallellt och det borde därmed åtminstone
i teorin kunna resultera i 400Mbit/s. Prestandamätningar av
olika slag krävs. Exempel på hur man kör med load balancing
finns i rc.init.routes för 'expgw'. Motsvarande initiering
måste till i andra änden. Lite mer tillkommer om man t.ex.
också behöver en default route via dessa interface.
Mer info finns i distributionen i en "FAQ" under:

 /etc/docs/load-balancing

Hittat bugg i initieringen av ATM - påverkade funktionen
när load balancing användes på ett 4-portars tulip-kort.

2000-12-06

v4.0beta3

Nykompilerad snmpd, den gamla var gjord för libc5, men
gjorde segfault av någon anledning. Kompilering för libc6
fick det hela att snurra på bättre (och med avsevärt mindre
binär).

Testat nya snmpd på Expgw.

Lagt upp förnyade exempel-filter och döpt om directoryt
/default till /fw-examples.

Kompilerar om modulen för LM78, den gamla var fortfarande för
2.2.16-kärnan. Fungerar dock ej med 2.4...
Adderat stöd för I2O. Behöver detta för att kunna använda
de nya temp-modulerna.

Tagit bort execlog-modulen. Den fungerar ej i nuvarande
skick med 2.4-kärnan. Koden behöver skrivas om lite.

2000-12-05

v4.0beta2

Ytterligare fixar i script. Lagt upp nya binärer för ATM då
de gamla slutat fungera i och med kernel-bytet.

Patchat upp tcpdump för buffer overflows o.d.

Ny bifrost.sources.tar.gz upplagd.

Kompilerat om 2.4.0-test11 med stöd för IP_ROUTE_MULTIPATH.
Kärnan kompilerad för P-II, Celeron m.fl. Det gör att den inte
fungerar med t.ex. K6 (har verifierat detta). De med äldre system
behöver därför kompilera upp egen kärna och tillhörande moduler.
Börjat provköra nya distributionen och ska prova upp till 4 st
parallella 100Mbit interface samtidigt (om det går).

2000-11-24

v4.0beta1

Provkört den första v4.0beta1 och i samband med det fixat till
många småsaker i diverse script och konfigurationer. Några få
binärer och lib-filer utbytta.

En ny Snort uppkompilerad och uppdaterad konfig-fil.

2000-11-22


Fixat termcap-entry för xterm så att t.ex. 'vi' inte lägger till
blanktecken vid append (ett irriterande fel som hängt med länge).

Lagt till lclint i development-paketet. Rätt använt kan det hjälpa
till med att få stil på C-koden (förutom gcc -Wall).

Ska testköra en första v4.0beta1 med 2.4.0test11-kärna.

Edit har bytts ut från 'Joe' till 'e3em'. Betydligt mindre binär
(under 1KB) och som har motsvarande Emacs-funktionalitet. Källkoden
finns i bifrost.sources.tar.gz.

Har lagt till 'nasm' i development-paketet, behövdes för e3em.
Bra komplement till vabliga 'as'.

Uppdaterat modutils till 2.3.21.

Tagit bort stöd för FDDI, PPP och PCMCIA. Det kan läggas till av dem som
behöver. Kärnan är för övrigt kompilerad för Celeron, Pentium-II m.fl.
Kör man med en K6 eller vill kunna utnyttja P-III eller P-4, kan
man kompilera upp en egen kärna och moduler.
ATM med ENI155 finns kvar - kör ett sådant kort själv.

Lade till stöd för DOS-filsystem och VFAT, utifall att man vill använda
disketter som ej har ext2-filsystem.

2000-11-15


Nya modutils 2.3.19, iproute2 ss001007, iputils ss001110.

Lagt till devfs för UNIX98-PTYs. Återstår test av detta.

defrag-optionen i nya kärnan måste undersökas.

2000-11-09


Nya utvecklings- och källkodspaket för Bifrost v4.0släppt.

2000-11-08


Mycket utvecklingsarbete har skett på tulip-drivern och för
2.4-kärnan. Vissa problem med 2.4 kvarstår, minnesallokering t.ex.

Arbetet med Bifrost 4.0 har påbörjats så smått. Libc6, 2.4-kärna,
anpassning av script och ett nytt utecklingspaket och lite annat
är vad som pysslas med. Utvecklingspaketet kommer bl.a. att bestå av
egcs-2.91.66, en patchad glibc-2.1.3, make-3.79.1 och binutils-2.10.1p.
Några andra delar som behöver uppfräschning är modutils och util-linux.

Experiment med Gbit-kort pågår.

2000-09-04


Nytt moderkort testat då det visar sig vara svårt att få
tag på P3B-F (för att inte tala om P2B).

ASUS CUBX FCPGA

Även CPU testad: P-III 700MHz Coppermine FC-PGA.

Se hårdvarulistan...

2000-09-04

Tom:
v3.0d

Uppdaterat källkoden för diverse småprogram m.m.
(bifrost.sources.tar.gz).

Bytt ut SSH mot OpenSSH och har därmed stöd även för protokoll 2.
Diverse script och annat anpassat i och med bytet. Bl.a. ett par
nya bibliotek (libz och libdb). Stöd för tcp-wrapper finns och kan
läggas in i /etc/hosts.allow.

Uppdaterat iflist och configure.

Bytt ut standard-versionen av tulip-drivern mot den som var "extra"
tidigare, samt lagt in en senare version av den. Kernel-källkoden
uppdaterad.

Kompilerat om moduler för ipmasqadm (för 2.2.16-kärnan).

Adderat dsniff, urlsnarf och mailsnarf för spaningsarbete.

Bytt version av snmp till en betydligt senare.

Filer som ska tas bort:

    /etc/snmpd.conf
    /etc/ssh_config
    /etc/sshd_config
    /usr/lib/mib.txt
    /.ssh/random_seed
    /filter/.ssh/random_seed
    /modules/tulip2.o


Version 3.0d släppt.

2000-07-28

Tom:
v3.0c

Version 3.0c släppt.

2000-07-26

Tom:
v3.0c

Ännu en uppdatering av DHCP, till 2.0pl3. Några bättre
patchar av dhcp-klienten, vilket iofs inte berör Bifrost.
Dock en fördel att ha tillgång till en fixad källkod i
händelse av att man använder den till andra system...

En ny bifrost.sources.tar.gz därmed ihoppackad.

2000-07-18

Tom:
v3.0c

Uppdatering med SSH 1.2.30, DHCP 2.0pl2 och wu-ftpd 2.6.1
(kompilerad med 'PARANOID').

Packat ihop en ny bifrost.sources.tar.gz.

2000-07-06

Tom:
v3.0b

Släppt v3.0b och uppdaterat Bifrost-källkoden och källkoden för
kärnan.

2000-07-05

Tom:
v3.0b

Fixat med rc.S för att komma tillrätta med /proc och backuper.

Lagt in 2.2.16-kärnan och moduler i distributionen. awk (gawk) och sed
adderade. System.map och map under /boot uppdaterade.

2000-06-30

Tom:
v3.0a

Lagt upp en ny version av IP-login. Bifrost v3.0a släppt.

Ska börja provköra 2.2.16-kärnan. Kommer att addera sed och gawk
till nästa version (av lite äldre versioner, som inte är så stora).

2000-06-29

Tom:
v3.0a

backup.total under /sbin är modifierad för att verkligen kunna ta
en fungerande total backup av ett system i drift. rc.S är också
anpassat i samma veva (plockat bort ett par rader som inte fungerade
som tänkt).

2000-05-08

Tom:
v3.0a

Adderat nice till distributionen (från GNU sh-utils 2.0).

Lagt till några IDS-regler för Snort i /etc/snort/vision-lib.

2000-05-04

Tom:
v3.0

Version 3.0 släppt.

2000-04-28

Tom:
v3.0

Det fungerar inte att använda cron för filter-ändringar om man kör
som användaren filter. Det måste göras som root. Ipchains klagar över
rättigheter, trots suid-bit. Manuell körning som filter fungerar dock.

Vid masquerading används portarna 61000 till 65096 (4K st). Om det inte
räcker, behöver man ändra i filen /usr/src/linux/include/net/ip_masq.h
i källkoden för kärnan:

 #define PORT_MASQ_BEGIN 61000
 #define PORT_MASQ_END  (PORT_MASQ_BEGIN+4096)

Sätt då ett lägra värde än 61000 och öka på 4096 i motsvarande grad.
Kärnan och masquerade-modulerna måste därefter omkompileras. Tyvärr
finns inte dessa parametrar i proc-filsystemet.

Ett par nya och omskrivna script under /contrib/scripts för att sätta
default route och konfigurera om enstaka Ethernet-interface:

set_def_route
set_if_config

De aktiverar dessutom ändringarna i samband med att man kör scripten.

Sammanställer och testar nya v3.0...

2000-03-27

Tom:
v3.0

Skippar nu beta-stämpeln, distributionen har nått tillräcklig mognad.

Lägger till ytterligare ett par script under /contrib.

Adderat include-filer som kan behövas för kompilering av libc 5.4.46,
till bifrost.dev.tools.tar.gz ("utvecklingspaketet"). Notera att detta
paket inte kan adderas till en Bifrost-distribution och köras rakt av,
utan är tänkt att läggas in på en "vanlig" Linux-distribution.

2000-03-26

Tom:
v3.0beta9

Version 3.0beta9 släppt.

2000-03-24

Tom:
v3.0beta9

Lagt till en .bash_logout som kan editeras så att man automatiskt
ommonterar till read-only när man loggar ut. Bortkommenterat per
default, dock.

Experimenterat med CBQ/TBF för ICMP-trafik. Ligger med som en option
och har ett eget rc-script och egen fwrules-fil (fwrules.rate).

/etc/config har bytt namn till /etc/config.flags och
/etc/options har bytt namn till /etc/config.data. Samtliga rc-script
anpassade till det och några andra småsaker ändrade på samma gång.

Skrivit om rc.interfaces så att det finns en extra option till scriptet.
Den visar vilka inställningar som används när interfacet tas upp. Ex:


machine:/# /etc/rc.d/rc.interfaces eth1 check

Interface: eth1 = Private Internal Net

Uses:
ip a add 10.0.0.2/24 broadcast 255.255.255.255 dev eth1
ip link set eth1 up

IP: 10.0.0.2/24
Long Netmask: 255.255.255.0
Network: 10.0.0.0
Broadcast: 255.255.255.255

Options:

Spoof Protection        (CONFIG_NO_SPOOF): yes
Disable Source Routing    (CONFIG_NO_SOURCE): yes
Proxy ARP           (CONFIG_PROXY_ARP): no
Send ICMP Redirects      (CONFIG_REDIRECT): yes
Accept ICMP Redirects  (CONFIG_ACCEPT_REDIRECT): no
Log Src Addr With No Route (CONFIG_LOG_MARTIANS): yes
Multicast Forward      (CONFIG_MC_FORWARD): yesSkapat ett contrib-directory där olika script som inte direkt används
av oss själva i distributionen, lagts upp.

Gjort ändringar i koden för remount. Fixat smärre detaljer i IP-login.
Därmed har en ny bifrost.sources.tar.gz släppts.

Lagt tillbaka /tmp med länk, för att lilo ska kunna köras direkt vid
skapandet av disken. Tas ändå bort vid varje omstart och skapas på nytt.

Adderat förval för Zebra, som alternativ till Gated som routing-demon.
Binärerna finns dock ej med ännu, pga labbande och instabilitet hos
Zebra än så länge.

Testkör distributionen med ovanstående ändringar för att eventuellt
släppa den som ny release som den är...

2000-03-13

Tom:
v3.0beta8

Nya exempel-filter, ny syslog-ng, källkoden för 2.2.14-kärnan upplagd,
nytt script för total-backuper (kräver stor RAM-disk) och en del
ändringar i rc-script. Framförallt har det ändrats så att /tmp och
/proc skapas vid boot. Detta för att bättre anpassa till
backup.total-scriptet. Terminfo-filer för stöd för diverse terminaler.

Version 3.0beta8 släppt.

2000-02-20

Tom:
v3.0beta8

Går tillbaka till att använda bzImage istället för zImage vid
kompilering av kärnan. Låter desutom all SCSI-kod finnas med
och tar därmed bort motsvarande moduler. Det har nämligen visat
sig omöjligt att få det att fungera med vissa SCSI-diskar och
CD-brännare trots korrekta insmod av modulerna.

Funderingar finns på att strukturera om en del av uppstarts-scripten.
Närmare bestämt de som hanterar nätverkskorten och modifieringarna
av proc-filsystemet. Olika åsikter av vad som är enkelt att hantera,
gör att vi måste hitta en bättre lösning som tillfredställer allas
behov (ska se ut som gamla klassiska script, men ändå fungera enligt
en annan smidigare modell, eller nåt...).

Provar att kompilera upp en kärna av typen 2.2.15-pre9 och ser om de
nätverksfixar som finns med där, löser våra problem med konstiga
resurs-låsningar (som inte setts på en Bifrost, men likväl ett annat
system med 2.2.14-kärna).

Falskt alarm vad gäller de synbara låsningarna i 2.2.14 - de var inte
relaterade till kärnan, utan berodde på Samba 2.0.6 (fel som inte finns
i 1.9.18p10). Däremot har vi tidigare kunnat konstatera fel i 2.2.13,
så den bör undvikas. Den uppfixade 2.2.15pre9 provkörs nu på några olika
maskiner, men i distributionen är det däremot 2.2.14 som gäller.

2000-02-18

Tom:
v3.0beta8

Buggar i nätverkskoden i 2.2.13 har fått oss att byta ut mot 2.2.14.
Det finns dock misstankar om att andra buggar fortfarande finns kvar
och som påverkar oss. 2.2.15 borde fixa detta, men det går först att
säga säkert efter att ha testat några av pre-2.2.15-patcharna.

Många ändringar har skett i script och brandväggsregler
(exempel-filtrena).

Försöken att införa PAM och OpenSSH, stupade på problem att få till
stabiliteten och att en hel del delar var beroende ab glibc, vilket
vi inte ännu använder oss av.

Glibc får bli något för nästa generation av distributionen, det skulle
innebära alltför stora ändringar som det ser ut nu.

Remount fungerar inte fullt ut under uppstart av systemet, om
filsystemet alldeles innan har reparerats. Att ersätta det med likvärdig
montering till skrivbart läge, med vanliga mount fungerar dock.
Varför detta inträffar har vi inte kunnat utröna. I rc.S är nu
ändringen införd bara för att vara säker på att systemen går igång
utan ommonterings-problem.

1999-12-14

Tom:
v3.0beta7

Nya versioner av e2fsck och mke2fs (1.18).

Version 3.0beta7 släppt, samt e2fsprogs adderat till
bifrost-sources.tar.gz.

1999-12-08

Tom:
v3.0beta7

Fix av bugg i IP-login, nu fungerar den ordentligt med
konfigurationsfil och allt...

Ny bifrost.sources.tar.gz med nya IP-login, C-Kermit, Snort och
ATM-koden för kärnan (samt ATM-binärerna i övrigt).

1999-12-08

Tom:
v3.0beta7

Ändringar av exempel-filter.

En exec-loggningsmodul adderad, vilken dock bör användas med
viss försiktighet.

Ny version av IP-login (med tillbehör) under utprovning.

C-Kermit uppkompilerad som en statisk binär med ncurses-stöd.
Finns att hämta som extra "add-on".

1999-11-19

Tom:
v3.0beta5 - v3.0beta6

Omskrivning av configure och setrouter för att förbättra konfigurationen
av routing-optioner. Setrouter ställer nu frågor om hur man vill ha
sakerna konfigurerat.

Versionerna 3.0beta5 och 3.0beta6 släppta samtidigt.

1999-11-16

Tom:
v3.0beta5 - v3.0beta6

Beta 5 ej släppt, men sammanställd. Nya fixar för saker på gång
som ska med i Beta 6.

Ett IDS (Intrusion Detection System) vid namn Snort inkluderas
och har provkörts ett tag med gott resultat. Kan även användas som
komplement till tcpdump.

1999-11-02

Tom:
v3.0beta5

Nya binärer från Iproute2 och Iputils, samt ny rdisc och tcpdump.

Ny 2.2.13-kärna och modifieringar av script för att styra
'always defrag' o.d. Modulerna omkompilerade för 2.2.13.

Några nya moduler upplagda för att kunna köra med Adaptec-SCSI
och t.ex. CD-brännare (på logg-maskiner som behöver arkivering).
Kan laddas in i kärnan vid behov. Två olika moduler finns nu
för NCR/Symbios-kontrollern.

v3.0beta5 ska testköras ordentligt innan den släpps...

1999-10-26

Tom:
v3.0beta4

Problem med en del nya moderkort att hitta och/eller boota från
flashdiskar, samt att minnesstorleken rapporteras fel på vissa kort.
Gamla modeller är svåra att få tag på och BX-chipset:et
är på utgående. Både ASUS och AOpen är informerade om problemen
och jobbar på sitt håll med fixar till BIOS, men felen kan ligga
i diskarna också.

Ny strukturering av filter-regler är på gång, för att underlätta
ändringar under drift.

En till syslog-demon adderad, vilken klarar av bättre strukturering
och uppsortering av data på reguljära uttryck. Ska även klarar TCP-
baserad syslog. Kallas syslog-ng. Start av syslogd eller syslog-ng
kan väljas via chkconfig. Denna uppstart är lagd i /ect/rc.d/rc.syslog.
Biblioteket libol har tillkommit och några script har ändrats för
att passa in.

Valet av storleken på RAM-disken (64MB eller default 8MB) har bytt
variabel-namn från full-router till det mer passande big-ram-disk.

Version 3.0beta4 testkörd och släppt.

Vi har börjat titta på 2.2.13-kärnan och kollar att ATM-kod och annat
går att lyfta in. Om 2.2.13 visar sig fungera bra, så kan det bli att
övergå till den från 2.2.5. I 2.2.13 kan man t.ex. sätta defrag-flaggan
via proc-filsystemet och slipper därmed två olika kärnor (av den
anledningen i alla fall).

1999-09-30

Tom:
v3.0beta3

Fix av TCP-spoofing enligt:

--- ../orig/linux/net/ipv4/tcp_ipv4.c  Thu Aug 12 17:51:37 1999
+++ linux/net/ipv4/tcp_ipv4.c  Sun Sep 26 21:38:07 1999
@@ -525,7 +525,8 @@
 
 static inline __u32 tcp_v4_init_sequence(struct sock *sk, struct sk_buff *skb)
 {
-    return secure_tcp_sequence_number(sk->saddr, sk->daddr,
+    return secure_tcp_sequence_number(skb->nh.iph->daddr,
+                     skb->nh.iph->saddr,
                     skb->h.th->dest,
                     skb->h.th->source);
 }


och därmed omkompilering av de både kärnorna.

Version 3.0beta3 släppt.

1999-09-23

Tom:
v3.0beta2

Version 3.0beta2 släppt.

1999-09-21

Tom:
v3.0beta2

Flytt av var default-policy för filterregler sätts upp i fwrules-filerna.

Ny version av wu-ftpd (2.5.0-1).

Ny binär för att kunna göra forward på DHCP-paket; /sbin/dhcrelay
(Manualsida finns i bifrost.sources.tar.gz)

Omkompilering av ntpd och ntpdate, då ntpdate hade en förmåga att
segfault:a och ntpd bara dö. Fungerar nu bättre efter omkompilering
(annan version av gcc än vad som användes tidigare för ntp-paketet).

Ny upplaga av källkoden för specialprogrammen (bifrost.sources.atr.gz)
släppt.

1999-09-16

Tom:
v3.0beta2

Vi behåller nuvarande version av Gated, som fungerar bra. Problemet med
Router Discovery är inte så lätt att lösa i Gated, så det får vara...

En extra PIM-daemon som bara kör i PIM Sparse Mode v1, pimd.v1-only
upplagd under /sbin (bara tillfälligt tills v2 är OK).

1999-09-15

Tom:
v3.0beta2

Nya versioner av Iproute2, tc och tcpdump.

1999-09-02

Tom:
v3.0beta2

Försök med diald och "dial on demand" är på gång.

Buggfixande av gated och problem med att hantera router discovery.

Småändringar av filter-exempel.

1999-07-30

Tom:
v3.0beta1

En del provkörningar avklarade. Version 3.0beta1 släppt.

1999-07-29

Tom:
v3.0beta1

Kernel-modulerna flyttade från /sbin till /modules. Det blir lättare att
hålla reda på dem på så sätt. Rc-script som använder insmod anpassade för
att läsa modulerna från /modules.

Filter-regler ändrade under /default/example3.

Det finns vissa datorer (som inte följer rekommendationerna för Bifrost),
som har problem att packa upp en bz-packad kärna. Däremot fungerar vanlig
gzip:ad variant bra. Kärnan är dock lite för stor för detta, så vissa delar
måste då lyftas ut som moduler. Den maskin som nu visat problem med bz,
är en gammal Pentium-baserad Digital-PC. En specialkompilerad kärna, med
bara det som behövdes och komprimerad med gzip, fixade problemet. Ska man
kanske övergå till vanliga gzip:ade kärnor (enklare kod, men sämre
komprimering) ?

Kärnorna omkompilerade med SCSI, PPP och några andra delar utlyfta som
moduler. Ändringar gjorda i rc-scripten så att man kan ladda in modulerna
för SCSI och PPP (kan stängas av/på via chkconfig).

Tester av den nya distributionen...

1999-07-27

Tom:
v3.0beta1

Distributionen går från alpha till beta. Saker börjar stabilisera sig
så pass och vi har många timmars körning med denna distribution bakom
oss.

Ändringar i diverse rc-script och configure för att underlätta snabb-
installation av några förkonfigurerade maskiner (inom SLU). Det tar
annars lite för lång tid och är svårt att för varje system komma ihåg
alla ändringar som är specifika.

Några variabelnamn i filer under /etc/options har bytt namn, för att
bättre överensstämma med vad de faktiskt gör.

Ett par extra echo-kommentarer vid uppstart för att undvika förvirring
vad gäller om IP-forwarding är påslagen eller ej.

1999-07-24

Tom:
v3.0alpha8

Syslog för Apache kommer först i version 2.0 av densamma. Vi inväntar
den officiella koden för det istället för att försöka fixa det själva.
Felmeddelanden från servern själv kommer dock redan idag till syslog.

Saker som återstår att titta närmare på: LDAP för autenticering via
IP-login (Bifrost Nomad), samt tester och nya exempelscript för QoS
och trafikstyrning med ip, tc m.fl.

Några småfel i filrättigheter efter uppdateringar, rättade.

Version 3.0alpha8 släppt.

1999-07-22

Tom:
v3.0alpha8

ipmasqadm är omkompilerad och har nu fått med sig de korrekta moduler
som behövs (saknades tidigare), liggandes under /usr/lib/ipmasqadm.
Dessutom ett exempel på användning i filen /etc/masq-adm.

1999-07-21

Tom:
v3.0alpha8

Skapande av filerna fwrules och fwrules.dbc har tagits bort från
configure. De var ändå inte speciellt användbara eller ens korrekt
skapade med hänsyn till den nya 2.2-kärnan.

1999-07-15

Tom:
v3.0alpha8

Ny version av Apache+SSL pga uppgraderad OpenSSL. Test-Certificatet
för Bifrost Nomad också nyskapat, samt en smärre justering av
konfigurationsfilen för httpsd. Källkoden som inkluderar Apache+SSL
och OpenSSL är uppdaterad.

Istället för att dra ur kabeln för att logga ur IP-login-tjänsten,
kan man göra ifconfig eth0 down eller motsvarande. På Windows-
maskiner är det lättast att göra en batchfil under C:\WINDOWS som
innehåller:

 ipconfig /release_all

och kanske även en nyuppkopplingsfil med:

 ipconfig /renew_all

Dessa kan man ha länkar till på "skrivbordet" för snabb åtkomst.
Notera att dessa batchfiler endast fungerar om man använder DHCP.
Med statiska IP-nummer och andra tilldelningar finns det inget lätt
sätt att tillfälligt stänga av ett interface.

1999-07-13

Tom:
v3.0alpha7

Små modifieringar av några filter-regler.

Version 3.0alpha7 släppt.

1999-07-01

Tom:
v3.0alpha7

Uppdaterade exempelregler för brandväggsfilter.

Ny upplaga av källkoden för specialhacken - närmare bestämt
är det källkoden för IP-login som har ändrats.

1999-06-29

Tom:
v3.0alpha7

Nya binärer för IP-login (Bifrost Nomad).

Modifiering av configure så att /etc/rc.d/rc.inet.routes inte
skapas av configure, utan finns under /etc/rc.d från början.
rc-scriptet är dessutom omgjort med några extra exempel på
host-routes o.d.

1999-06-18

Tom:
v3.0alpha6

Justeringar av rc.interfaces, iflist och några andra
konfigurationsfiler.

Testkörning av 1-portars D-Link DFE-500TX, verkar fungera bra...

Nya upplagor av specialhacks-källkoden och källkoden för kärnan.

Version 3.0alpha6 släppt.

1999-06-17

Tom:
v3.0alpha6

Ny SSH - version 1.2.27.

Ideer om hur scripten för respektive interface kan förbättras.
Lyfta in spoof, forward och andra delar som vi ställer in i
proc-filsystemet i respektive nic-fil. Dessutom kan eth0, eth1
och andra interface-namn sättas via namnet på filen för att göra
filerna mer generella.

1999-06-15

Tom:
v3.0alpha6

Ny version (1.3.9) av ipchains, samt tillhörande dokumentation.

Smärre förändringar i Bifrost Nomad, vad gäller webbservern och
IP-login-binärerna (mer loggning o.d.), samt modifiering av tacacs-
klienten för att kunna använda DES-entry och våra vanliga servrar
för autenticering. Ett på det hela taget fungerande system nu...

1999-06-04

Tom:
v3.0alpha3-5

Några täta versionsbyten i och med att många småsaker fixats och
nya programversioner dykt upp. Det är en diger lista över vad som
ändrats, men här är en förkortad variant:

* Nya binärer: ping, ip, tc, pimd, ipmasqadm, rtmon, arping,
 tracepath, rdisc, rtacct, clockdiff, whois, tcpdump, tulip-diag
 och mii-diag.

* Apache+OpenSSL för Bifrost Nomad (Netlogon-projekt), samt en del
 andra småprogram som har med det projektet att göra.

* Uppdaterade exempelfilter.

* Många småändringar i olika script och nytillkomna script.

* Nya kärnor med buggfixar och ny ATM-kod.

* Omkompilerade moduler för masquerading.

* Ny tulip-driver.

* Nya distributioner av källkod för både 2.2.5-kärnan och
 diverse annan programvara vi använder.

Version 3.0alpha4 släppt och fyra dagar senare, version 3.0alpha5 släppt.

1999-04-29

Tom:
v3.0alpha3

Tagit bort modulen ip_masq_autofw i och med att man istället bör
använda ip_masq_portfw.

Lagt till verktyget ipmasqadm.

Förbättringar gjorda i några fwrules-filer.

1999-04-20

Tom:
v3.0alpha2

3.0alpha1 övergår efter experimenterande till 3.0alpha2.

Några extra exempel på användning av iproute2 adderade till
rc.inet.routes (som sätts upp via configure). 4st '\' saknades
i configure, vilket gjorde att rc.nic.eth* och rc.inet.routes
blev trasiga m.a.p. valet av iproute2 eller ifconfig/route.

Nykompilerade kärnor 2.2.5. med hårdlödd storlek på ramdisk;
8MB respektive 64MB. ATM-koden för 2.2.1-kärnan inlyft i 2.2.5
och tycks fungera bra. Kompileringskonfigurationen för kärnorna
finns under /etc som vanligt.

Nykompilerade moduler tillhörande kärnan: /sbin/*.o

Temperaturloggning via syslog finns (var 5:e minut) om man har
lm78-modulen installerad. Ligger i daemoncheck.

Inställning för minnesstorlek i /etc/lilo.conf bortplockad.

Ny brandväggsregel (exempel) för MetaFrame och ICA-protokollet
(används för Agresso).

Raden:  echo '256 512 2048' > /proc/sys/vm/freepages
adderad till rc.M.

snmpd.conf ändrad så att mätvärdena blir korrekt för både
10Mb/s och 100Mb/s Ethernet. Kommentarstecken måste dock
ändras för hand.

Ett test-script för syslog: syslog-flood

Version 3.0alpha2 släppt.

1999-04-15

Tom:
v3.0alpha1

Vi övergår nu till att släppa täta alpha-releaser av den kommande
"slutgiltiga" distributionen. Dessa är just vad det låter
som (otestade), men inte nödvändigtvis sämre (bara att vi inte säkert
vet).

Ett par '\' bortplockade från rc.inet, som kommit dit av misstag
mellan version 2.1 och 2.1a.

dhcp-restart är ett script för att snabbt och enkelt starta om
dhcpd efter att ny dhcpd.conf-fil har lagts in.

Vi testar just nu 2.2.5-kärnan med i stort sett samma konfiguration
som 2.1.126 hade. ATM-koden saknas dock ännu.

Ett litet fel i rc.dhcp åtgärdat. Inget som påverkat driften - det
har bara sett aningen konstigt ut (dubblering av parametrar).

Börjat titta på ATM-koden för 2.2.1, om den går att lägga in i 2.2.5.

1999-04-09

Tom:
v2.1a

Småändringar av textmeddelanden och patch-beskrivningar.
Testkörning av patch, samt full release för att se att det
är OK - går nu mycket snabbare att få igång maskinerna med
korrekt konfiguration (i alla fall om man inte använder
gated, som ju kräver särskild behandling).

De problem som uppstått med gated när man kört med full
Internet-routing och som låst routingen, kan nog få en lösning
(Robert har ideer om vad som gått snett och ska göra test för
att verifiera).

Version 2.1a släppt.

1999-04-07

Tom:
v2.1a

Flyttat upprättandet av filterregler till alldeles före
initieringen av nätverkskorten. Test har visat att det fanns ett
kort gap på någon millisekund tidigare där nätet var konfigurerat,
men eventuella filterregler inte hade satts i kraft. Filterreglerna
kan sättas upp innan nätverkskorten har konfigurerats, så det var
bara att flytta inläsandet av /filter/fwrules ett snäpp uppåt
i rc.inet.

Några justeringar gjorda i rc-script (stavfel o.d.) i samband med
testkörning av senaste patchen för v2.1a.

Uppgraderade syslogd och klogd.

1999-04-06

Tom:
v2.1a

Många småfixar i configure för att flytta över konfigurationen till
den nya strukturen med /etc/config och /etc/options. Dessutom en ren
bugg som upptäcktes.

Optionen:

 append = "mem=256M"

adderad till /etc/lilo.conf för att man ska kunna sätta hur mycket
minne man har (nödvändigt om mer än 64MB och BIOS inte kan tala om
mängden minne på korrekt sätt). De maskiner som kör som Internet-
routrar bör använda 256MB minne.

Fler optioner och flaggor adderade till options och config och
flera rc-script omskrivna. rc.inet skapas t.ex. inte längre av
configure, utan finns redan med från början i distributionen.

1999-03-31

Tom:
v2.1a

Två nya directoryn skapade som innehåller konfigurationsfiler:

/etc/config  = av/på-flaggor för script, demoner o.d.
/etc/options = parametrar till script och program.

Tillsammans med dessa har det tillkommit modifikationer på configure
och två nya program (eg. script) chkconfig och setrouter.
Det förra av dem kollar och sätter konfigurationen av vilka demoner
och script som dras igång vid boot. Det sistnämnda programmet sätter
konfigurationen till en ren router med gated eller till en brandvägg
(olika storlek på RAM-disk, olika kärnor m.m.). Tanken är att det bli
lättare att snabbt konfigurera om en maskin till en viss uppgift och
att hålla koll på sina ändringar (och minska på antalet ställen där
ändringar måste göras).

Modifikationer på några exempel-brandväggsregler.

1999-03-30

Tom:
v2.1a

tulip.o är den "vanliga" tulip-drivern och tulip.planet.o är den
som är fixad för att kunna låsa PLANET-korten. Den innehåller
lite småfula saker och bör kanske inte köras om man har andra kort.
Vi väntar med spänning på nästa version av tulip-drivern som ska
ordna detta mer permanent.

Wu-ftpd är utbytt mot 2.4.2 VR16 som ska vara "säker".
Ftp bör inte användas mot Bifrost-burkarna av säkerhetsskäl, men
det är ändå lika bra att ha en bättre version av den ftp-demon som
ändå redan finns där.

Distributionen av källkodsfiler är uppdaterad.

1999-03-25

Tom:
v2.1a

Det kommer en ny patch för gated.

En ny bugg i kärnor 2.1.85 och fram till 2.2.3 är känsliga för
en fragmenteringsbugg vilket stänger av all IP-trafik om man utsätter
för en viss attack (attackprogram finns). Vi har patchat upp vår
distribution av 2.1.126 och lagt upp nya kärnor.

En smärre fix för PLANET-korten (med tulip-chip 21143) finns nu
i tulip-drivern i väntan på v0.91 av drivrutinen. Det går nu att
låsa till t.ex. full duplex och kortet behåller den inställningen,
vilket tidigare inte gick med PLANET-korten.

1999-03-21

Tom:
v2.1

MD5-summor skapade för v2.1, samt patch- och distributionsfil.

Version 2.1 släppt.

1999-03-18

Tom:
v2.1

En ny configure som lägger till netmask i både lång och kort variant
i rc-scripten. Lång variant behövs för ifconfig och kort för ip.
Näverksadressen behövs för ip om man ska lägga till routes. Dessa
räknas ut m.h.a. IP-nummer och nätmask.

Testning av patchen och dess innehåll för att snart kunna släppa den
inför SUNET-uppgraderingen med Bifrost-burkar.

Några smärre modifieringar i exempelreglerna för anpassning till hur
det ser ut på de faktiska systemen som är i drift. rc.nic.atm0 har
gjorts om för att mer likna de script som genereras av configure.

1999-03-13

Tom:
v2.1

Fixat med ny syntax för Iproute2 (ip) så att ATM-scriptet rc.nic.atm0
ska fungera. Det finns numera som ett exempelscript under /etc/rc.d.
Modifierat configure så att rc.nic.atm0 finns med bortkommenterat i
rc.inet.

Ett script för att göra enkla total-backuper av t.ex. våra Bifrost
SUNET-routrar och därmed kunna duplicera till en exakt kopia. Scriptet
heter /sbin/backup.total och sparar till en komprimerad fil under
/tmp/total.bak.tar.gz.

1999-03-11

Tom:
v2.0i - v2.1

Nya script för att skapa patchar och göra listningar över modifierade
filer finns med i bifrost-sources.tar.gz, samt ny källkod för lm78,
traceroute, ipchains-1.3.8, tar-1.12 (med -U option) och pcmcia-device.

Patchen mellan v2.0h och v2.1 blir en verklig jumbo-patch med många
uppdaterade binärer, script, devices och annat. För många för att
räknas upp här. Lista över filer som finns med i patchen, distribueras
tillsammans med densamma som en text-fil.

Saker är på gång med framförallt gated och tulip-drivern och ny patch
lär dyka upp när dessa är bättre testade och saker har börjat stabilisera
sig. Mycket av arbetet har att göra med uppgraderingen av SUNET (berör
gated) och att det nu går att få tag på nya tulip-chip (21143).

1999-03-05

Tom:
v2.0i

logger adderad för att kunna skriva egna meddelanden till syslog.

Nya ttyp* och ptyp* (var fel major/minor-nummer på dem) och i samband
med detta gått igenom och ändrat på en del filrättigheter på dev-filer.

Tagit bort gated ur /usr/sbin/daemoncheck och ersatt med följande
mekanism för demoner som eventuellt kan dö och som måste hållas igång:

#!/bin/sh
while true ; do 
 gated -N
 echo -n "gated restarted at "
 date
 logger WARNING gated restarted 
 sleep 2
done

Lagt till en exempelfil för tcp-wrappern (/etc/hosts.allow) och gjort
en smärre justering i inetd.conf.

Kompilerat en ny tulip-driver som ska klara av 21143-chip:et som det
nu finns en del kort med (bl.a. ett 4-portars TP-kort D-Link DFE-570TX).
Några smådetaljer återstår att fixa i drivern.

1999-02-23

Tom:
v2.0i

Kompilerat upp två nya kärnor (fw och rtr) där stöd för SCSI-kort
av typen NCR810 och NCR875 finns med. Lokala loggdiskar om sådana
används bör köra med dessa SCSI-kort för god stabilitet. SCSI är
att föredra vid hög trafik framför EIDE i och med att man då håller
CPU-lasten nere.

1999-02-19

Tom:
v2.0i

Utprovning av FWTKs ftp-gw för att försöka ordna med en säkrare öppning
för ftp och även göra det möjligt att köra ftp mellan två nät där ftp
filtreras. Ftp tillhör ett av de protokoll som man annars helst vill
slippa p.g.a. dess konstruktion och de portar som används, såvida man
inte har tillgång till dynamiska filter.

Ändringar av en del detaljer i exempelfilter-regler.

Filterreglerna dras nu igång i den ordning som verkar vara lämpligast ur
lasthänseende. Jag har tagit en titt på den trafik som passerat reglerna
under en dryg vecka och därefter sorterat dem i ordning med de mest
använda högst upp i listan. Detta bör förbättra prestanda med någon enstaka
procent.

1999-02-18

Tom:
v2.0i

fwrules-filerna som skapas av configure ska vara skrivbara för att man
ska kunna skriva över dem via scp. chmod 0500 i configure därför utbytt
mot chmod 0700.

Bifrost testat på en bärbar Toshiba med PCMCIA-nätverkskort. En tar-fil
med nödvändiga tillägg ska skapas för den som vill ha en
Bifrost-distribution som verktyg på en bärbar PC.

Vi har testat Router Discovery (med gated och rdisc) med gott resultat.
Gated på Bifrost-burken och rdisc på en host på det bakomliggande nätet.

1999-02-11

Tom:
v2.0i

En del av de nätrelaterade programmen är kompilerade med den resolver
som finns i libc och använder /etc/host.conf för att bestämma i vilken
ordning namnuppslagning ska ske. Ping, gated m.fl. använder dock ett
resolv-bibliotek från bind 4.9 vilket är bättre, men använder då tyvärr
inte /etc/host.conf. Vi måste ta en titt på detta och se efter så att
alla program använder samma resolver.

1999-02-04

Tom:
v2.0h

Version 2.0h släppt.

Ett nytt litet script iflist visar interfacen, samt deras
beskrivning. iflist utan parametrar visar alla interface, medans
t.ex. iflist eth0 lo visar eth0 och lo.

Backup och restore har skrivits om en aning, för att bl.a.
komprimera backupfiler.

Ett exempel på hur man använder subinterface (för "virtuella"
IP-nummer) finns i /etc/rc.d/README.

rc.nic.dummy skapas av configure, dock bortkommenterad i rc.inet för
att inte per default dras igång vid boot.

Modifierat scriptet för att leta efter uppdaterade filer i
distributionen (används t.ex. vid skapandet av patcher):


#!/bin/sh
#
# Find all changed files to be able to make proper patches.
#
# Tom Johans 1999-02-04
#

if [ ${1:-none} = "none" ]; then
  cat<<EOF

 Usage: find.changed.files <no. of days> > filelist.txt

 Example: find.changed.files 5 > filelist.txt

EOF
  exit
fi

I=0
while [ $I != $1 ]; do
  find . -xdev -ctime $I -type f -exec ls -alF \{\} \;
  find . -xdev -ctime $I -type l -exec ls -alF \{\} \;
  find . -xdev -ctime $I -type b -exec ls -alF \{\} \;
  find . -xdev -ctime $I -type c -exec ls -alF \{\} \;
  I=`let CALC=$I+1;echo $CALC`
done


1999-02-03

Tom:
v2.0h

Skrivit om stora delar av configure för att modularisera initieringen
av varje interface och olika routes o.d., samt lagt till en beskrivning av
varje interface och snyggat upp i scriptet en del (minskat storleken med 1/3).

Bytt ut more mot less och lagt upp en länk från more som pekar
till less. I samband med detta behövdes libcurses också installeras.

Filrättigheter ändrade på lib-filer under /lib (chmod a-x /lib/lib*).

1999-01-26

Tom:
v2.0g

Ändrat på några filrättigheter på exempelfilter som blev fel i den
tidigare uppgraderingen.

Lagt till /var/tmp som directory på RAM-disken (för gated).

Tagit bort mount-kommandot sist i rc.local och ersatt med remount.

Ändrat en label i lilo.conf som var för lång.

Fixat till ett fel i configure som uppstod vid senaste uppgraderingen.
En 'EOF' och en 'fi' som saknades.

Några småändringar på några exempelfiler för filter.

Lagt till en ren routerkärna under /boot (saknar "IP always defrag"
och har stöd för "large routing tables"), samt konfigurationsfilen
för kärnan (/etc/kernel.config.2.1.126rtr).

Ändrat i inittab så att 4 st virtuella konsoler kan användas
istället för endast 2 st (startar nu 4 st agetty).

Från den speciella routing-patchen som Robert har lagt upp (för teständamål
endast), har nu de senaste versionerna av tc, ip och rtmon
lyfts över.

Tagit MD5 checksummor på alla vanliga filer i systemet.

Script för att skapa MD5 checksummor:

----------------------------------------------
#!/bin/sh
#
# MD5 checksums on all regular files (but not on directories).
#
find . -xdev -type f -exec md5sum \{\} \;
----------------------------------------------


Script för att hitta nya uppdaterade filer (för patcher):

----------------------------------------------
#!/bin/sh
#
# Find all changed files to be able to make proper patches.
# Usage: find.changed.files 0 1 2 3 4 5 > filelist.txt
#
for i in $@; do
 find . -xdev -ctime $i -type f -exec ls -alF \{\} \;
done
----------------------------------------------


Släppt version 2.0g.

1999-01-14

Tom:
v2.0f

Några nya binärer, samt ny version av en gammal: tracepath,
arping, rdisc och ping.

Version 2.0f släppt.

1999-01-13

Tom:
v2.0f

Packat ihop uppgraderingarna från v2.0e till 2.0f till en patch för att
underlätta byte av versioner. Uppgraderingar kan i de flesta fall ske utan
att påverka funktionen hos systemet mer än temporärt (ombootning krävs t.ex.
i stort sett bara om kärnan bytts ut)

1999-01-12

Tom:
v2.0f

Ett script körs av cron var femte minut för att kolla att gated, syslogd och
sshd är igång. Cron startas alltså per default vid boot och kör scriptet
/usr/sbin/daemoncheck. Till en början kollar vi bara att processerna
finns. Förhoppningen är att hitta en smidig lösning på att se om de också
verkligen lever och inte har hängt sig. Vi får fundera över det en stund...

Uppdaterat configure så att man kan konfigurera endast ett nätverks-
kort (för att köra som en host), utan att det förstör de övriga
inställningarna. Default-filter-reglerna konfigureras ej om bara ett
nätverkskort riggats upp.

1999-01-11

Tom:
v2.0f

Omkompilering av cron så att felmeddelanden inte går via /bin/mail
eller /usr/lib/sendmail (som inte finns), utan istället via
/usr/sbin/cronmail. Cronmail är ett enkelt script som skriver ner
brevet till en fil under /tmp för att underlätta felsökning när man mekar
med cron. I och med att vi inte har program i distributionen för att
skicka brev, så är detta ett bättre sätt att få reda på vad som gick fel
med cron-jobbet (dessutom slipper vi att felen skickas via nätet i klartext
eller lokalt hamnar i en spool-area som då måste riggas upp). Bra eller
dåligt ? Tja, det fungerar för mig...
Notera att raderna i /usr/sbin/cronmail är bortkommenterade per default,
för att undvika att /tmp fylls av onödiga filer vid normala cron-jobb.

/etc/crontabs/root är fixad så att Argus ska fungera OK. Ett entry i filen
var fel sedan en tidigare version av cron.

1999-01-08

Tom:
v2.0f

Bytt ut bc som visade sig vara kompilerad med fel bibliotek.

1998-12-29

Tom:
v2.0f

Ny patchning av DHCP (samma version och patchlevel, men specialfixar
från Alexey K.).

En till uppsättning exempelregler under /default/example3 för ett litet
privat studentnät med masquerading och restriktioner på även utgående
trafik (s.k. kakelugn).

Nya versioner av syslogd och klogd. Adderat wc.

ASUS P5A har problem att hantera hög belastning av nättrafik. P2B är där
överlägsen (liksom TX97 som tyvärr utgått ur sortimentet). Funderingar på
att testa Celeron 266 eller 300 och klocka upp dem rejält, stupar på att
det nu är svårt att få tag på dessa. Det finns bara 300A och 333 att köpa
och de innehåller en L2 cache vilket gör dem mindre intressanta ur
överklockningshänseende. Dessutom kommer hårdvaruspärrar att finnas i alla
cpu:er som gör att de har en fast multiplikator och bara kan köra på exakt
rätt busshastighet [trist].

1998-12-15

Tom:
v2.0f

Ändringar av vissa exempelfiler för filtrering. Bytt SNMP-lösenordet
(community) från "public" till ett annat (se snmp.conf i distributionen).

P5A har testkörts i labb, men med några oroväckande resultat när paket-
pistolen skjuter lite för hårt... ska undersökas närmare. Routingen är
enligt Robert trasig i gated (upptäcktes i och med en maskin som kör skarp
med gated).

Wc bör adderas för att kunna räkna t.ex. antalet routes om det är för
många för att räkna manuellt (ip r|wc -l).

1998-12-08

Tom:
v2.0e

En Mitsubishi 30MB flashdisk har testats med Adtron-läsaren och både
ASUS P2B och ASUS P5A och fungerar bra.

/etc/localtime bortplockad och ersatt av en ny /usr/lib/zoneinfo/localtime
som fungerar enligt nu gällande tidszon-regler för Sverige. Genom att
lägga in en egen tidszon-fil under samma namn, kan man ställa om systemet
för andra tidszoner. BIOS-klockan ska ställas in enligt GMT.

Några README-filer skapade.

Omkompilerad lock och adderat ny version av libdl.so.

Den kärna vi nu använder är kompilerad med optionen "always defrag" vilket
behövs om man kör som brandvägg och framförallt om masquerading används.
Vill man köra med en ren router och kanske även använda olika typer av
interface (ATM, FDDI o.d.), är det bättre att kompilera om kärnan med
optionen bortmarkerad för att få bättre routing-prestanda (CPU:n
tillbringar annars mycket tid med att sätta ihop fragmenterade paket innan
de på nytt skickas vidare).

Distributionen v2.0e samt källkod för kärnan och några egna program, är
upplagda på plats.

Version 2.0e släppt.

1998-12-03

Tom:
v2.0e

Modifiering av rc.S för att fixa rättigheterna på /tmp så att även filter-
användaren kan använda vi. ipchains har fått en suid-root bit som
saknades, samt att crontab nu kan köras av filter. Detta tillsammans gör
att filter-användaren kan köra cron-jobb för att växla filter-regler.

ATM testast med 2.1.126 och verkar fungera bra (två moduler laddas
från rc.M).

22.5 MB Mitsubishi-diskarna fungerar inte!! Däremot har vi nu testat en
15 MB disk av samma märke - fast annan revision - som går bra. Vi behöver
nu bara kolla att det finns och få tag på större diskar med den nyare
revisionen. 30 MB från SanDisk har vi fortfarande ingen bra lösning på för
ASUS P2B + Adtron, så vi tror mer på Mitsubishi...

Vi testade en annan CardPORT-läsare än vad vi tidigare använt, men som hade
två IDE-interface och utan byglingar - fungerar inte!! så undvik den.
Får vi de nya flashdiskarna att gå bra, så är det nog bättre att hålla sig
till Adtron-läsaren (och den andra "riktiga" typen av CardPORT för
utvecklings-maskiner där diskarna byts fram och tillbaka).

Releasen v2.0e är nästan klar nu - några småsaker återstår att testa och
tillföra.

1998-12-01

Tom:
v2.0e

2.1.126 har nu stöd för både FDDI (hårdlödd i kärnan) och ATM (som modul).
Nya moduler för bl.a. masquerading kompilerade i samband med uppgraderingen
av kärnan och ligger som alla andra moduler under /sbin. 2.1.126 ska
testköras i just denna konfiguration innan vi släpper den (körs med enbart
Ethernet och FDDI i skarp drift, men ATM behöver testas).

Modifieringar av filrättigheter för filter-exempel.

Några förklarande README-filer skapade i vissa directoryn.

Crontab anpassad så att även filter-användaren kan använda tidsbaserade
script för att styra trafiken (var tidigare bara körbart för root).

Exempelfil (cron.fwrules.selene) med filter-regler som stängs av/slås på av
cron. Ligger under /default/example2. Namnet på filen kommer sig av att
den används för att öppna trafik till en maskin som heter Selene i två timmar
varje lördag för att kunna köra NetMeeting, som tyvärr inte går att
filtrera på ett snyggt sätt (dålig konstruktion av protokollen).

Nya flashdiskar på 22.5 MB från Mitsubishi ska testas med Adtron-läsaren
och ASUS P2B moderkort för att se om de fungerar bättre än vad SanDisk 30 MB
gör (moderkortet hittar ibland inte 30 MB diskarna, pga någon form av timing-
problem)...  [lite senare] Nu testade och fungerar inte bra med P2B och
Adtron (sitter rakt på IDE-bussen), men däremot på ett äldre ASUS-kort med
CardPORT-läsare - ska undersöka saken vidare.

Installerat ld.so.1.9.9, ld-linux.so.1.9.9 och libc-5.4.46 under /lib.

1998-11-26

Tom:
v2.0e

Nu finns bc inkluderad i distributionen.

2.1.126-kärnan har inte något stöd för ATM (koden ej portad till denna
version), men vi ska testa om det inte går att lyfta ATM-koden rakt av
från 2.1.105...

En del ändringar av vad som är aktiverat i kärnan har skett. Notera att
Always Defrag är påslaget, vilket är viktigt om man kör maskinen
som brandvägg eller i ännu högre grad om masquerading används. Däremot
bör man inte använda det om burken körs som vanlig router eller t.ex.
använder FDDI, då maskinen får jobba benen av sig med att sätta ihop
paket (olika MTU:er ställer till det).

Tulip-drivern som modul för att lättare kunna hårdlöda den med olika
parametrar för full duplex o.d. (kan behövas om förhandlingen inte
lyckas). FDDI och ATM går däremot inte att lägga som moduler och är
hårt kompilerade för följande nätverkskort; FDDI = Digital DEFEA/DEFPA
och ATM = ENI155P. Vi använder själva ATm och FDDI i några skarpa
installationer, men den som inte behöver detta kan ju alltid kompilera
om kärnan med dessa borttagna.

1998-11-24

Tom:
v2.0e

Version v2.0d finns som arbetsversion och i full drift på ett centralt
ställe i vårt nät, men tack vare en del problem som upptäcktes då en ny
kärna testades kommer nästa release att bli v2.0e (pga alla ytterligare
ändringar som tillkommer innan vi släpper ut något).

Problemet med remount fixat genom nya ld.so och ld-linux (löste nog
några andra saker också).

Ny kärna: 2.1.126 samt tulip 0.90 (med /proc/net/tulip).

Ny SNMP.

Några nya modifierade exempelregler under /default.

Ett par nya rc-script med exempel på QoS.

lsof finns nu för att kunna se vilka öppna filer som finns
på systemet (bra för debugging bl.a.).

1998-11-19

Tom:
v2.0d

Tester med 2.1.126-kärnan, men något konstigt fel uppstår då mount ska
montera om root-partitionen i "read only". Ett nytt lock-program för att
låsa terminalen/konsolen, som använder shadow-lösenordet och dessutom
tillåter root att låsa upp om så behövs.

Intel lär ha köpt Tulip-chipet och ska börja använda det i sin produktion:
http://developer.intel.com/design/network/index.htm. Det verkar ju i alla
fall lovande...

1998-11-17

Tom:
v2.0d

Nya versioner av binärerna tc, ip och ping, samt en
som tidigare inte ingått - rtmon.

Fullskaliga tester med en server (WWW, Samba, NIS m.m.) på ett DMZ, proxy-arp
och en host-route, körs nu på institutionen för kemi (SLU) med gott resultat.
Brandväggen som tillhandahåller nätkontakten för DMZ, det inre nätet och ut
mot routern, kör v2.0c av Bifrost och i stort sett den regeluppsättning som
i distributionen ligger under /default/example2.

Robert testar nya versioner av tulip-drivern, 2.1.126-kärnan och FDDI-kort
(sämre prestanda på FDDI-korten än vad vi får på tulip-korten).

1998-11-05

Tom:
v2.0c

Det har visat sig vara strul med kombinationen ASUS P2B + Adtron-läsaren
+ 30MB flashdisk. BIOS:et klarar inte alltid av att identifiera disken,
vilket gör att systemet inte bootar. CardPort-läsaren fungerar däremot bra
och likaså om man använder den äldre 20MB-disken. Vi undersöker vad som kan
vara fel (antagligen timing-problem).

Nätverkskort med Tulip-chipet blir allt ovanligare beroende på köpet av
Digital och att Compaq då gjorde sig av med licenserna för att tillverka
Tulip-chipet. Andra ersättningskort visar sig vara mycket sämre m.a.p.
prestanda.

Tillägg har gjorts i configure, så att rc.inet skapas med deaktivering av
source routing och möjlighet att slå på proxy-arp. Dessutom har sshd fått
en inställning så att inloggningar som ligger idle, loggas av automatiskt
efter 1 timme.

En ny dhcpd - samma version, men en senare patch level.

Nya exempelregler har lagts upp i /default. Ett subdirectory innehåller
en konfiguration som sitter på en av våra labbmaskiner och ett annat
har den konfiguration som används i drift på ett institutionsnät med
en mängd blandade maskiner. Det kan vara en god ide att ta sig en titt
på dessa vid konfiguration av egna filterregler för att i möjligaste mån
undvika obehagliga överraskningar och oväntade stopp i trafiken.

Version 2.0c släppt tillsammans med nytt källkodsträd för 2.1.105-kärnan.

1998-10-27

Tom:
v2.0c

Några rader bortplockade i rc.dhcpd i och med att dhcpd i kombination
med 2.1-kärnan inte behöver dem. Ytterligare några nya exempel-regler
inlagda. En gammal kvarbliven fil från tidiga experiment bortplockad
från /etc.

Version 2.0c ska testas i skarp drift på Institutionen för Kemi (SLU)
med en helt ny uppsättning filter-regler.

Distributionen nu snart uppe i 20MB vilket gör att 30MB-diskarna är
att rekommendera för att slippa städa bort delar som man inte vill
använda.

Moderkortet ASUS TX-97X är nu i det närmaste omöjligt att få tag i,
då det är på väg ut ur sortimentet. ASUS P5A kan vara ett alternativ
(som vi dock ännu ej själva testat). Det använder ALi (Aladdin) chip set
och ska enligt referenser i News fungera bra med Linux.

1998-10-20

Tom:
v2.0c

I configure har en rad adderats för att skapa rc.inet med följande:

 echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_syncookies

vilket aktiverar skyddet mot SYN-flooding.

Nya exempelregler skapade med bl.a. rena loggnings/statistik-regler.

1998-10-15

Tom:
v2.0b

Förbättringar har gjorts av /sbin/configure för att förtydliga några
saker, tagit bort inmatning av nätverksadressen (vilket inte explicit
behövs längre) och snyggat upp ett par detaljer.

Kärnan omkompilerad med stöd för dummy-interface för att ha något att
testa att sätta upp routes mot.

I /etc/inetd.conf är nu telnet och ftp bortkommenterade, vilket gör
att de även efter start av inetd inte aktiveras utan att man manuellt
ändrar i inetd.conf.

Version 2.0b släppt i form av en patch för 2.0a.

1998-10-09

Tom:
v2.0a

Testat 2.0a i skarp drift.

Version 2.0a släppt.

1998-10-02

Tom:
v2.0a

Småändringar i configure rörande filrättigheter på rc.inet.
Modifiering av /etc/crontab och relaterade script m.m. Omkompilering
av cron och crontab då det visade sig finnas några felaktiga path:er
i de tidigare varianterna. Verkar nu gå vägen, men ska testas i några
dygn först.

Robert testar en gated som är anpassad för 2.1-kärnan för att se om
den fungerar som tänkt.

Ett föreläsningsmaterial har skrivits ihop om Bifrost-projektet.

1998-09-25

Tom:
v2.0a

Arbetat med cron för att få stil på log-skiftningen och omstarten
av Argus (kan inte skriva till filer som skiftas på vanligt sätt).

1998-09-17

Tom:
v2.0a

Cron och crontab installerade, samt kopiering i rc.S
från /usr/cron till /var/spool/cron (ligger normalt i ramdisk).
Argus 1.7 installerad som loggningsverktyg och använder cron
tillsammans med newarguslog för att skifta logfilen en gång per
dygn. Argus aktiveras från rc.M genom rc.argus. Relaterade verktyg
för Argus är: argus, ra, raservices, raconnections, raadjacency
och rasort.

1998-09-15

Tom:
v2.0a

Den nya telnet-binären visade sig inte fungera. Antagligen något
problem med lib-filer (?). Därmed är den nu ersatt med en fungerande.
/etc/profile omändrad en aning.

1998-09-04

Tom:
v2.0

Många småändringar har gjorts i rc-script och i /sbin/configure för
att få fason på v2.0. Testdistributionen har provkörts i liten skala,
men bygger till stor del på sådant som använts ett bra tag nu i våra
testriggar. Configure har ändrats så att man nu ska kunna ha upp till
16 st TP-portar (om man kör med ZNYX-korten) och de grundläggande
brandväggsreglerna har gjorts om med ipchains. Spoofing-reglerna
är dock borttagna och source address verification är i stället
påslaget i kärnan, vilket är mer generellt och automatiskt fungerar för
nya interface.

En testdistribution är släppt i form av v2.0 och kan användas för dem
som själva vill labba. Den bör vara tillräckligt stabil för att kunna
köras skarpt, men inget garanteras (fast vi ger aldrig garantier
ändå, så :-).

1998-09-03

Tom:
v2.0

Arbetet har nu gått över till att jobba på en 2.1-kärna och nya
program för framförallt routing, brandväggsfilter, trafikflöden o.d.
Diverse program har därmed ändrats eller adderats eller tagits bort
för att fungera med 2.1-kärnan.

Masquerade-moduler för ftp, Quake, Real Audio osv har lagts in under
/sbin.

1998-08-20

Tom:
v1.3b

Adderat stöd för NLS codepage 850 och NLS ISO8859-1. Två kärnor
beroende på om man kör mjukvaru-watchdog eller hårdvaru-varianten
(Berkshire). Default är den som stöder mjukvaru-varianten. 2.0-kärnan
klarar nämligen inte att ha mjukvaru-varianten aktiverad när man kör
med Berkshire (maskinen startar om). Ändring i rc.local så att rätt
typ av watchdog startas automatiskt.

Version 1.3b släppt.

1998-07-24

Tom:
v1.3b

Fortsatt arbete på manualen, vilken också har anpassats till de
förändringar som skett sedan senast.

Upprensning i Tulip-drivern. Ny kärna (2.0.35) som är bättre än
2.0.34 (vilken bara var en snabbfix för ett akut problem). Ny SSH
(1.2.26) med några små inte så allvarliga fixar, samt omändringar
av /etc/sshd_config (ligger inbakad i configure), /etc/ssh_config
och flyttat på ssh_random_seed till /tmp. Ny telnet. Flyttat på några
rader i .bash_profile. Ändrat på rättigheterna på .inputrc och /README.
Adderat ett program watchdog som ska sköta hårdvaru-vakthunden
(Berkshire). Gjort nödvändiga ändringar i några rc-filer i samband
med detta.

1998-07-22

Tom:
v1.3a

En patch släppt för att uppgradera från v1.3 till v1.3a. Finns att
hämta på distributionssidan.

Version 1.3a släppt i form av en patch.

1998-07-04

Tom:
v1.3a

Ett nytt program för att låsa konsolen eller terminalen: lock
Än så länge måste man själv mata in det lösenord som man vill låsa
med.

Experiment med AppleTalk påbörjade. Ska se om det går att routa och
tunnla AppleTalk med UAR eller Netatalk så att Bifrost även kan
tjänstgöra som brandvägg åt nätverksutrustning som pratar AppleTalk.

1998-07-02

Tom:
v1.3a

Adderat en fil .inputrc för att bash ska kunna hantera bl.a.
svenska tecken korrekt:

set meta-flag on
set convert-meta off
set output-meta on

1998-06-20

Tom:
v1.3

Tagit bort clock och tulip-setup. Skapat /mnt som av misstag togs bort
(behövs av restore och backup om diskett ska användas för backuper).
Adderat en länk från /filter/.terminfo som pekar på /.terminfo.
Uppgraderat shutdown, halt och reboot, samt nya mount och umount.

Version 1.2i byter namn och 1.3 släppt.

1998-06-18

Tom:
v1.2i

host adderat till distributionen för att kunna kolla
namnuppslagning o.d.

Jämförelser mellan K6 (233MHz cpu, 66MHz buss) och P-II (392MHz
cpu, 112MHz buss) gjorda för att se hur prestanda ändras beroende
på mängden filter-regler (eller avsaknad av de samma) och valet av
CPU/moderkort/klockning. Resultaten redovisas i separat papper.

Tulip-drivern (0.83) uppdaterad för att fungera bra med 2.0.34-kärnans
källkodsträd (några småfixar för att kompileringen ska gå rent).
2.0.34-kärnan nu införd i distributionen.

ICONFIG_IP_ALWAYS_DEFRAG påslaget i kärnan.

Följande binärer uppgraderade: hostname, netstat, arp, ifconfig
och route. Några nya: ip, ipgrab och rarp.

v1.2i och källkoden för kärnan och färdigkompilerad kärna upplagt
via ftp, men inte officiellt släppt ännu - ej testad.

1998-06-16

Tom:
v1.2i

configure, restore och backup flyttade till /sbin. PATH-variabeln
uppdaterad till att inkludera /bin, /sbin, /usr/bin, /usr/sbin och
/etc i /etc/profile och i samtliga rc-script som har en PATH-variabel.

configure, restore och backup uppgradera för att inte vara beroende
av vilket directory de körs i och var olika hjälpprogram finns (ska
ligga i PATH:en i stället).

Robert förbereder tar-filer med paket för att stödja ATM, som ska
kunna lyftas in i distributionen om så behövs.

Förberedande för en 1.4-distribution baserad på 2.1-kärnan och med
ATM-stöd m.m. Denna kommer dock att vara en labb-distribution tills
stabiliteten har kunnat verifieras.

1998-06-12

Tom:
v1.2i

Ny version av SSH (1.2.25) har släppts, vilken bl.a. inkluderar en
rejäl säkerhetsfix. Nya SSH:n därmed inkluderad i release-trädet.

Provskott gjorda mot P-II- och K6-versionerna av Bifrost v1.2h.
Data presenteras i separat dokument.

Linux-kärnan 2.0.34 visar sig innehålla en annan version (0.88) av
Tulip-drivrutinen än vad vi kör med (0.83). I och med att 0.83 visat
sig vara så stabil och dessutom är anpassad för fast route, kommer
2.0.34 att kompileras med 0.83 ändå.

1998-06-05

Tom:
v1.2h

Ändringar gjorda i /etc/termcap. Ny kärna (2.0.34pre) adderad i
distributionen. Kärnan har nu också support för hårdvaru-watchdog.
SSH är nu av version 1.2.23. Ändringar gjorda i några textfiler.
Nya källkodsträdet finns nu på robur.slu.se och likaså en separat
fixad kärna för att kunna uppgradera de äldre versionerna.

Version 1.2h släppt.

1998-05-28

Tom:

Provkörning av en Pentium-II, 112MHz bus, 392MHz cpu, ASUS BX
moderkort. Mycket goda resultat med fast route 149.500 PPS på
Fast Ethernet och ändå processorkraft kvar till annat.

1998-05-05

Tom:
v1.2h

En liten ändring har gjorts i /etc/configure för att försäkra sig
om att IP-forwarding ska kunna fungera under 2.1-kärnan och senare
(man tar bort några kommentarsrader i /etc/rc.d/rc.inet så att ett
par variabler i /proc-filsystemet sätts till 1).

1998-04-28

Tom:
v1.2h

Systemet har nu fått projekt-namnet Bifrost Network Project.

1998-04-23

Tom:
v1.2h

Funderingar över vad projektet ska få för slutgiltigt produktnamn.
Några fornnordiska namn är de som ligger bäst till...

Konfigurations-scriptet har fått några fler defaultvärden som baseras
på de tidigare inmatade värdena. T.ex. nätverksnummer baserat på
IP-nummer och domän-adress baserat på maskin-adress.

1998-04-21

Tom:
v1.2h

En buggfix för att klara nya DoS-attacker (som i vissa fall låser systemet
helt) har adderats till kärnan - 2.0.34 lär snart komma ut och har dessa
fixar och lite till...  kärnan och den fixade distributionen av kärnan
finns för övrigt via distributionssidan.

1998-04-18

Tom:
v1.2h

Kbdrate och loadkeys flyttade till rc.S från rc.M för att aktiveras även
när man drar igång systemet i single user mode.

ipfwadm är satt suid root för att filteranvändaren själv ska kunna ladda
om reglerna.

SNMP är avstängd som default (liksom gated, DHCP och NTP). För att slå på
dessa, måste #-tecknet tas bort i respektive rc-script.

Laddbara moduler i kärnan är adderat för att kunna ladda in
bl.a. en temperaturavkänningsmodul (LM78). Insmod, rmmod och lsmod behövs
dessutom för att kunna utföra laddning m.m. av moduler. Modulen lm78.o
adderad till /sbin och ett script rc.lm78 skapat (laddas ej per default).

1998-04-17

Tom:
v1.2h

Ny LILO installerad. Single mode boot fungerar nu som det är tänkt (fixat
ett fel i /etc/inittab). En fragmenteringsbugg som upptäckts i 2.0.33 har
åtgärdats (en fix för detta lär senare dyka upp i en ny release av kärnan,
då denna fix inte fungerar med masquerading).

1998-04-10

Tom:
v1.2h

En wrapper kallad remount ska användas i stället för att ha
mount suid root (säkrare). De gamla aliasen root_write och
root_read kommer därmed att ersättas med remount w och
remount r.

Striktare filrättigheter - 'x' borttaget från gruppen 'root' då root
ändå kan exekvera dessa programfiler. Dessutom är 'r' borttaget på
bin-directory:n så att filter-användaren inte kan se vilka binärer som
finns tillgängliga.

Nya programversioner installerade: rdev, more, kbdrate m.fl.

1998-04-09

Tom:
v1.2h

Watchdog-device:t skapas med mknod /dev/watchdog c 10 130.
Vakthunden fungerar nu som tänkt - test har gjorts på ett system i drift.

Omkompilering av kärnan efter bortrensning av ytterligare någon onödig
del. Tulip-drivern 0.83 tillbaka i stället för 0.87K i och med att det
är 0.83 som har använts för fast route i 2.1.x-kärnan och därmed lär
användas framöver även i 2.2. 0.83 fungerar bra med NetGear-korten.

1998-03-31

Tom:
v1.2h

En mjukvaru-watchdog ska läggas in för att starta om systemet om det
kraschar. Tillägg för detta adderas i kärnan och en enkel watchdog skriver
sedan till ett speciellt device (/dev/watchdog). Om vakthunden slutar skriva
till device:t startas systemet om efter 1 minut. Om Programmet skulle dö,
så startas systemet inte om, utan det är bara i händelse av att man gör
suspend på programmet eller att ett fel i systemet uppstår (är det tänkt :-).

clock startas i /etc/rc.d/rc.S med parametrarna -u och -s. Om BIOS-klockan
sätts till GMT och den lokala tidszonen (variabeln TZ) sätts till t.ex. MET,
så ska tiden vara korrekt och fungera med sommar/vinter-tid.

En omkompilering av ntpd med vänner, har gjorts för att se om det går att
få ordning på ett problem med att ntpd ibland tappar synkroniseringen
(adjtime har ökats från 500/Hz till 5000/Hz).

v1.2h ska bli v1.3 när den släpps. Tanken är att få en slutlig drift-release,
som ska vara stabil och väl fungerande, medans arbetet sedan kan fortsätta
med experiment-distributioner.

1998-03-26

Tom:
v1.2g

Version 1.2g släppt.

1998-03-24

Tom:
v1.2g

Automatisk ombootning satt till 1 minut efter "panic" i kärnan.

1998-03-17

Tom:
v1.2g

Stöd för PPP adderat till kärnan för att kunna använda serielinor
förutom Ethernetkorten. Programvaran är dock inte inlagd.

NTP-servern sätter nu tiden med ntpdate innan ntpd startas för att
försäkra sig om att tidsdifferensen inte blir för stor (ntpd stänger av
sig själv om den får alltför stort fel att ta hand om vid start).

Test med fasta routes och proxy-arp görs för att se om det går att sätta
en maskin tillhörandes det inre nätet (IP-mässigt sätt) på DMZ-interfacet,
men få det att se ut som om maskinen sitter på det inre nätet. Ex:

  route add -host 130.238.99.22 gw 10.0.0.22
  arp -s 130.238.99.22 00:00:f8:31:84:58

Paket utifrån borde hitta rätt via route-tabellen och förhoppningsvis
ska proxy-arp:en kunna förse 99-nätet med information om vilket interface
som ska användas för att skicka paket till, vilka sedan routas rätt i
brandväggen.
Ett alternativ till proxy-arp är att sätta upp 130.238.99.22 på samma
interface som 130.238.99.2 (virtuella hosts m.a.o.). Kan eventuellt vara
en bättre lösning.

Stöd för virtuella hosts adderat i kärnan för att kunna testa i samband
med fasta routes.

1998-03-10

Tom:
v1.2g

Vi tillbaka på allmän begäran, fast edit finns kvar, då det är
en mycket bättre editor på alla sätt och vis...

/etc/configure omändrad så att man vid uppstart av ett nytt system (vid t.ex.
byte av release) får en fråga om man vill konfigurera systemet från en
backup-floppy. Det är samma backup som man skriver ner med programmet
/etc/backup och läser tillbaka med /etc/restore. Vad configure gör är nämligen
att ställa frågan och om jakande svar, anropa restore och sedan boota om
systemet.

1998-03-06

Tom:
v1.2g

Adderat ett script /etc/fastroute-enable för att i 2.1.x-kärnorna
kunna dra igång fast routing (används ej i standardversionen ännu).

Modifierat /etc/dhcpd.conf så att ett entry för NTP-server finns med.

Ny filtermodul för NTP inlagd under /default.

Manual för installation och administration är påbörjad.

1998-03-03

Tom:
v1.2g

Vi utbytt mot en Emacs-liknande editor (JOE i jmacs-versionen).
Editorn kallas edit och resursfilen heter /etc/editrc.

NTP-servern verkar stabil och fungerar bra i testinstallationen (plockar
tiden externt och fungerar som lokal server åt nätet bakom brandväggen).

1998-02-27

Tom:
v1.2g

Problemet med DHCP-servern fixat. I exempelfilen är nu tiden satt till
exakt en vecka.

NTP-servern testas på Hades. Några smärre justeringar har gjorts i
rc-scripten för att starta ntpd på rätt sätt.

1998-02-24

Tom:
v1.2g

En NTP-server är under test och ska läggas till distributionen. Kommer
ej (liksom DCHP-servern) att startas per default, utan måste aktiveras
genom att ta bort kommentarsrader i /etc/rc.d/rc.M.

DHCP-servern har problem att dela ut "leases" på mer än ett dygn,
vilket ska åtgärdas.

The Linux Routing Project har gjort en del intressant arbete - en del
idéer kan nog i någon form appliceras även på detta projekt. En enkel
editor kan t.ex. vara en god idé (vi finns redan, men bättre alternativ
kan nog hittas).

1998-02-19

Tom:
v1.2f

Gjort en mindre justering i /etc/configure för skapandet av /etc/rc.d/rc.inet.

/etc/lilo.conf omändrad, bl.a. så att diskgeometrin inte blir hårdlödd
(men finns med i bortkommenterat skick).

Lagt till ommontering av disk read/write under floppy-operationerna i
backup och restore.

Städat bort en skräpfil under /.terminfo (ca 100 KB).

Fixat ett fel med den nya storleken på RAM-disken (allokering måste ges i
lilo om storleken skiljer sig från 4096 KB).

Några av rc-scripten modifierade av estetiska skäl.

Version 1.2f släppt.

1998-02-18

Tom:
v1.2f

Rensat upp och modifierat mallarna för filter-reglerna under /default.

Backup och restore är klara. Programmen heter /etc/backup och /etc/restore.
Man gör dels en backup till en fil /tmp/backup.tar och som extra
val, till en diskett. Restore-programmet kan sedan läsa tillbaka de
systemspecifika delarna från /tmp/backup.tar eller från disketten.
Det blir på detta sätt enklare att innan man vill köra en ny distribution,
göra en backup, installera nya flashdisken och sedan snabbt läsa tillbaka
de egna systemfilerna.

1998-02-17

Tom:
v1.2f

README-fil adderad till distributionen, innehållande licensinformation.
Distributionen faller under GNU-licensen.

Storleken på RAM-disken utökad till 8192 KB, mot tidigare 4096 KB.

DHCP klart och har en exempelfil installerad under /etc. Startas ej per
default, utan måste aktiveras i /etc/rc.d/rc.M. Verkar vara tillräckligt
stabil under Linux (motsvarande har körts under SunOS 4.1.4 ett drygt
halvår utan några problem).

Påbörjat arbete med att skapa ett backup- respektive restore-program
för att kunna lagra undan systemets konfiguration på diskett och/eller
tar-fil som kan skickas via nätet.

1998-02-13

Tom:
v1.2f

Två kärnor finns att tillgå. Med tulip 0.87K som bootar per default
och med tulip 0.83 som man får ändra på i Lilo för att komma åt.

DHCP är adderat. Återstår att ordna i configure för att aktivera
detta. Vissa specialhack måste göras för att det ska fungera i
2.0-kärnorna, men ska vara bättre i 2.2 när de blir stabila.

/etc/rc.d/rc.dhcp adderat för att starta DHCP. Likaså är rc.M modifierat.

1998-02-06

Tom:
v1.2e

Modifiering av configure så att host-namnet läggs in i
/etc/hosts med samtliga IP-nummer. Större delen av konfigurationen
sparas också i filen /etc/.config och kan läsas in som defaultvärden
vid nästa körning av configure.

tulip-drivern utbytt till version 0.87K.

Kärnan rensad på support av FAT, VFAT m.fl. och 3COM-kort.

De gamla 2.1.x-kärnorna borttagna. Bara produktionskärnan 2.0.33 är kvar.

Version 1.2e släppt.

1998-02-05

Tom:
En del filterregler har ändrats på Hades. Inetd och DNS har stängts av.

Masquerading uppsatt och fungerar på Sesam.

1998-02-03

Tom:
Ny installation av systemet har gjorts på en maskin (Sesam) som ska
kontrollera studentdatorernas nätverk (på inst. f. kemi).
Masquerading kommer att användas för att översätta det inre A-nätets
adresser. De protokoll som ska vara öppna för trafik är framförallt
http, telnet, SSH och ftp. Ingen ingående trafik.

  http: ut till hela världen
  telnet: ut till SLU
  SSH: ut till SLU
  ftp: ut till Rhea

Nya regler ska konstrueras för denna maskin (stäng av allt och slå sedan
på vad som behövs).

1998-01-29

Tom:
v1.2d

Modifierat configure m.a.p. några default-värden och fixat ett par fel
rörande ett par (y/n)-frågor.

Adderat libdl.so.1 som behövs för bash.

Kör igång svenskt tangentbord tidigt vid boot, så att det finns med redan
när configure körs.

Modifierat rc-script (defaultfrågor, tangentbord och montering av disken
till read-only innan ombootning sker).

Gjort om algoritmen för skapandet av riktad broadcast (för filterreglerna)
utifrån nätmask och nätverksadress. Skapar nu korrekt adress även för
nät som är mindre än 8 bitar.

Version 1.2d släppt.

1998-01-27

Tom:
v1.2c

Diverse ändringar i configure efter gårdagens testkörning. Defaultvärden
(några ändrade) om man bara slår RETURN och kommer ihåg gamla värden om
man kör om scriptet direkt. Välja DNS eller ej, stavfelsfixar m.m.

Stängt av gated som default.

DNS avstängt som default (allt får baseras på IP-nummer).

Broadcast alltid satt till 255.255.255.255.

/etc/rc.d/rc.K fixat så att maskinen kan gå upp i single mode om så krävs.

kbdrate är satt för dem som skriver som krattor :-)

Version 1.2c släppt.

1998-01-22

Tom:
v1.2b

klogd ändrad så att pid-filen hamnar i /var/run och inte /etc (alla andra
pid:ar ligger redan i /var/run).

Ssh-paketet uppgraderad till 1.2.22 och ssh själv är satt suid-root för att
det ska fungera även för filter-användaren.

Samtliga binärer har fått ändrade rättigheter (kört chmod a-rw på dem) och
/dev/null har satts skrivbar för alla användare.

I $HOME/.ssh har identity och de andra filerna tagits bort.

Identity skapas av configure-scriptet, liksom maskinens egna nycklar
i /etc/ssh_host_key*.

Vid boot skapas known_hosts och random_seed för båda användarna i /tmp och
länkar till dessa filer är satta på respektive plats i $HOME/.ssh.

Configure-scriptet nästan klart, vilket kommer att underlätta konfigurationen
av nya maskiner. Ligger under /etc/configure.

/etc/rc.d/rc.M modifierad så att configure startas vid boot om systemet ej
är konfigurerat (filen /etc/.notconfigured finns).

Versionsnumret på distributionen läggs in i filen /etc/.version.
Versionsnummer skrivs enligt X.Y[z], där X är major-release,
Y är minor-release och eventuellt z är bokstav [a-z] som betecknar
buggfixar eller smärre uppgraderingar, men i övrigt i stort sett samma system.

Exempelfiler för filtreringen ligger under /default.

Version 1.2b släppt.

1998-01-09

Tom:
3c590-kortet bortplockat och DEC-korten fungerar nu korrekt vad gäller
autosensing.

1998-01-08

Tom:
v1.2a

agetty och syslogd uppgraderade för bättre stabilitet och funktion.
Diverse fixar i rc-script och specialmontering av /dev för att få
shadow-lösenord att fungera tillsammans med det icke skrivbara disken
(monterad read-only i normala fall).
Blir maskinen mindre stabil för att /dev ligger via diverse länkar ?
(Robert har funderingar kring alla dessa specialhack)

Autosensing verkar fungera när DEC-korten körs på en annan maskin och
AUI-porten kan då användas. Ny test på Hades ska göras för att se om
resultatet blir detsamma även där...

1998-01-02

Tom:
v1.2

Kärnan uppgraderad till 2.0.33.

Shadow-lösenord aktiverat på Hades och nya versioner av diverse bibliotek,
däribland libc har installerats.

1997-12-19

Tom:
Nya Hades är nu igång. Ett 3c590-kort har adderats till maskinen i och med
att DEC-korten inte ville kännas vid AUI, utan bara aktiverade TP-porten.
3COM-kortet har tidigare satts hårt till att använda AUI (vilket krävs för
den fiberoptiska transceivern).

Hårdvaran är bl.a.:

AOpen moderkort (ATX)
AOpen miditower
20MB flashdisk
1.44MB floppy
3st fläktar varav en för CPU
AMD K6 200MHz
1st D-Link 530CT+ TP/BNC
2st DEC 450 TP/BNC/AUI
1st 3c590 TP/BNC/AUI

Diverse småfixar i rc-scripten har gjorts för att maskinen ska boota
smidigt och På Rätt Sätt (tm).

1997-12-18

Tom:
En merge har gjorts mellan olika versioner av flashdisk-innehållet och nya
versioner av diverse program har lagts in (mount, ssh m.fl.).
Hårdvaran till nya Hades är klar sedan någon vecka och har provkörts med
den nya flashdisken - fungerar bra. Återstår bara att installera det hela
på plats.

Den "gamla" Hades kommer att få nya uppgifter på Datoravdelningen.

1997-12-10

Tom:
Nya funderingar över vad som kanske ska finnas med eller ändras:

* VPN med CIPE eller IPsec

* generell proxy från fwtk (att användas mot servers på privat nät)

* Big Brother för processövervakning och rapportering

* Bättre modularisering för undvikande av regelkrockar

* Skärpa upp den interna säkerheten mot filter-användaren

1997-12-04

Tom:
Letar efter en mount som kan köras suid för filter (montera flashdisken som
read-write och sedan tillbaka till read-only vid filterändringar).

Diverse småfixar gjorda; Ändrat på SNMP-informationen, hostname satt korrekt,
tagit bort history för shellet (ingen onödig skrivning på flashdisken),
ändrat så att användaren filter kan köra ipfwadm, rensat bland gamla
skräpfiler och lite till.

Ett test av trafikmätningar kan ses på min egen maskin. Noteras skall
dock att man här måste ha stöd för SSL i sin webbläsare och att maskinen ibland
kan vara onåbar p.g.a. experiment. Regelbunda mätningar kan komma att istället
flyttas över till någon annan maskin (www.kemi.slu.se t.ex.).


1997-11-18

Tom:
En ny användare filter är skapad för att hantera filterreglerna.
Genom denna separation kan man överlåta regeluppdateringar till någon
annan än den som hanterar routerfunktionerna (root). Reglerna är flyttade
till den nya användarens hemkonto.

Brandväggskonstruktionen har fått namnet Hades Firewall System
för den som är engelsktalande. En svensk översättning torde bli något
i stil med Brandväggen Hades (jfr bokhyllan Billy :-).

1997-11-11

Tom:
Diverse regler uppdaterade för att släppa igenom viss nödvändig trafik,
som annars störs. Se de speciella reglerna för
närmare detaljer.

1997-11-06

Tom:
Ännu en nätverksskrivare är spärrad för telnet. Ftp, telnet och ssh kan
bara köras mot Rhea och Ares, utom från modempolsnätet, där det går att
köra även mot andra maskiner på nät 99.
UDP-portar 0-600 är spärrade utom för DNS och (routing mot brandväggen),
som är öppnat mot Sluger och Pinus.

Regelmoduler som är nya:

fwrules.login.net
fwrules.smurf

1997-10-24

Tom:
All trafik mot X-terminalen har stängts av (kör ändå bara lokalt) och
all ICMP trafik har stängts av, utom för nät 96 och 98. Dessutom kan bara
SMTP-trafik nå Rhea (den enda maskin som ska köra sendmail på 99-nätet).
Regler är nu:

fwrules
fwrules.basic
fwrules.icmp
fwrules.login
fwrules.netbios
fwrules.nfs
fwrules.printers
fwrules.smtp
fwrules.snmp
fwrules.xterm

1997-10-16

Tom:
Regler för att stänga av trafiken till nätskrivarna, har införts. Endast
subnät 96 och 98 kommer åt skrivarna (förutom det lokala nätet förstås).
Detta är för att hindra att utomstående kan skriva ut på skrivarna och
logga in på dem och ändra på inställningarna:

-rwx------  1 root   root     977 Oct 10 11:00 fwrules.printers*


# Accept connections to Kemil1
/sbin/ipfwadm -F -a accept -P tcp -S $NET_96 -D $KEMIL1
/sbin/ipfwadm -F -a accept -P tcp -S $NET_98 -D $KEMIL1

# Accept connections to Kemil2
/sbin/ipfwadm -F -a accept -P tcp -S $NET_96 -D $KEMIL2
/sbin/ipfwadm -F -a accept -P tcp -S $NET_98 -D $KEMIL2

# Accept connections to Kemil3
/sbin/ipfwadm -F -a accept -P tcp -S $NET_96 -D $KEMIL3
/sbin/ipfwadm -F -a accept -P tcp -S $NET_98 -D $KEMIL3

# Accept connections to Kemidj3
/sbin/ipfwadm -F -a accept -P tcp -S $NET_96 -D $KEMIDJ3
/sbin/ipfwadm -F -a accept -P tcp -S $NET_98 -D $KEMIDJ3

# Deny other printer connections
/sbin/ipfwadm -F -a deny -S any/0 -D $KEMIL1 -o
/sbin/ipfwadm -F -a deny -S any/0 -D $KEMIL2 -o
/sbin/ipfwadm -F -a deny -S any/0 -D $KEMIL3 -o
/sbin/ipfwadm -F -a deny -S any/0 -D $KEMIDJ3 -o

1997-09-25

Tom:
filter-reglerna är nu modulariserade och uppsnyggade en del och ligger
i separata filer (fwrules anropar de andra):

-rwx------  1 root   root     1206 Sep 25 16:53 fwrules*
-rwx------  1 root   root     406 Sep 25 16:47 fwrules.basic*
-rwx------  1 root   root     432 Sep 25 16:47 fwrules.login*
-rwx------  1 root   root     880 Sep 25 16:47 fwrules.netbios*
-rwx------  1 root   root     782 Sep 25 16:57 fwrules.nfs*
-rwx------  1 root   root     548 Sep 25 16:47 fwrules.snmp*

1997-09-24

Tom:
Öppnat för NFS och portmap mellan TSL och Ares.

/sbin/ipfwadm -F -a accept -P tcp -S 130.238.67.0/24 sunrpc nfsd -D 130.238.99.5
/sbin/ipfwadm -F -a accept -P udp -S 130.238.67.0/24 sunrpc nfsd -D 130.238.99.5

Tom:
Ändrade regler för inloggning. Nu endast från 4 st maskiner.

# Accept ftp, ssh and telnet to firewall from Rhea, Tkarlsson, Robur and Buteo
/sbin/ipfwadm -I -a accept -P tcp -S 130.238.99.4 -D 130.238.99.2 20 21 22 23
/sbin/ipfwadm -I -a accept -P tcp -S 130.238.98.44 -D 130.238.127.42 20 21 22 23
/sbin/ipfwadm -I -a accept -P tcp -S 130.238.98.12 -D 130.238.127.42 20 21 22 23
/sbin/ipfwadm -I -a accept -P tcp -S 130.238.131.110 -D 130.238.127.42 20 21 22 23

Tagit bort några agetty:er från /etc/inittab.

1997-09-23

Tom:
Nya regler för att stoppa NFS och portmap, utom mellan nät 98 och 99.
(skall addera för nfs-montering av cd-rom på TSL från Ares.kemi.slu.se)

# Accept portmap between net-99 and net-98
/sbin/ipfwadm -F -a accept -P tcp -S 130.238.98.0/24 sunrpc -D 130.238.99.0/24
/sbin/ipfwadm -F -a accept -P udp -S 130.238.98.0/24 sunrpc -D 130.238.99.0/24

# Deny other portmap
/sbin/ipfwadm -F -a deny -P tcp -S any/0 sunrpc -D 130.238.99.0/24 -o
/sbin/ipfwadm -F -a deny -P udp -S any/0 sunrpc -D 130.238.99.0/24 -o

# Accept NFS from net-99 to net-98
/sbin/ipfwadm -F -a accept -P tcp -S 130.238.98.0/24 nfsd -D 130.238.99.0/24
/sbin/ipfwadm -F -a accept -P udp -S 130.238.98.0/24 nfsd -D 130.238.99.0/24

# Deny other NFS
/sbin/ipfwadm -F -a deny -P tcp -S any/0 nfsd -D 130.238.99.0/24 -o
/sbin/ipfwadm -F -a deny -P udp -S any/0 nfsd -D 130.238.99.0/24 -o

Tom:
Lade till nfsd i /etc/services.

1997-09-21

Tom:
Riggat om den fysiska installationen, med bl.a. en kortare och mjukare
drop-kabel.

1997-09-19

Robert:
Primär testkörning av nätprestanda med netperf. Brandväggen verkar klara
sig bra CPU-mässigt och ger en "through-put" på ca 7 Mbit/s. Noggrannare
tester måste göras.

Tom:
Stängt av inloggning till brandväggen från maskiner utanför 130.238.xx.xx.

# Accept ftp, ssh and telnet to firewall from net-130.238
/sbin/ipfwadm -I -a accept -P tcp -S 130.238.0.0/16 -D 130.238.99.2 20 21 22 23
/sbin/ipfwadm -I -a accept -P tcp -S 130.238.0.0/16 -D 130.238.127.42 20 21 22 23

# Deny other login
/sbin/ipfwadm -I -a deny -P tcp -S any/0 -D 130.238.99.2 20 21 22 23 -o
/sbin/ipfwadm -I -a deny -P tcp -S any/0 -D 130.238.127.42 20 21 22 23 -o

Tom:
Nya regler för att släppa igenom CIFS mellan 99-nätet och Sluger och Pinus.
Går det att skriva samma regler på ett enklare (kortare) sätt ?...

# Accept CIFS between net-99 and sluger
/sbin/ipfwadm -F -a accept -P tcp -S 130.238.99.0/24 -D 130.238.96.1 139
/sbin/ipfwadm -F -a accept -P tcp -S 130.238.96.1 139 -D 130.238.99.0/24
/sbin/ipfwadm -F -a accept -P udp -S 130.238.99.0/24 137 -D 130.238.96.1 53
/sbin/ipfwadm -F -a accept -P udp -S 130.238.96.1 53 -D 130.238.99.0/24 137

# Accept CIFS between net-99 and sluger
/sbin/ipfwadm -F -a accept -P tcp -S 130.238.99.0/24 -D 130.238.98.11 139
/sbin/ipfwadm -F -a accept -P tcp -S 130.238.98.11 139 -D 130.238.99.0/24
/sbin/ipfwadm -F -a accept -P udp -S 130.238.99.0/24 137 -D 130.238.98.11 53
/sbin/ipfwadm -F -a accept -P udp -S 130.238.98.11 53 -D 130.238.99.0/24 137

# Deny other CIFS
/sbin/ipfwadm -F -a deny -P tcp -S any/0 137 138 139 -D any/0 -o
/sbin/ipfwadm -F -a deny -P udp -S any/0 137 138 139 -D any/0 -o
/sbin/ipfwadm -F -a deny -P tcp -S any/0 -D any/0 137 138 139 -o
/sbin/ipfwadm -F -a deny -P udp -S any/0 -D any/0 137 138 139 -o

1997-09-16

Tom:
Nya regler för att hindra spoofing är adderade i /etc/rc.d/fwrules

# Stop external spoofing
/sbin/ipfwadm -I -a deny -V 130.238.127.42 -S 130.238.99.0/24
/sbin/ipfwadm -I -a deny -V 130.238.127.42 -S 130.238.127.42

Tom:
En webbsida har skapats för projektet. Varför ? Tja, varför inte... :-)

1997-09-15

Olle:
Jag har gått ett steg till för att i varje fall slippa routingbekymmer
med andra routers än den med FW-interfacet:

I ult-gw har jag tagit bort

 ip route 130.238.99.0 255.255.255.0 130.238.127.78

I ultrouter5 har lagt till

 router ospf 96
  redistribute static subnets


Olle:
För att spegla verkligheten heter nu burken hades.kemi.slu.se
130.238.99.2 (och även 130.238.127.42).

sluger.slu.se 22 /home/olof % host -a hades.kemi.slu.se.
hades.kemi.slu.se    A    130.238.99.2
hades.kemi.slu.se    A    130.238.127.42

1997-09-14

Robert:
Vi har diskuterat att testa lågprisvariant för IP brandväggar baserad på 
PC-hårdvara. 

Intresse funnits ifrån säkerhetsinvolverade både vid UU och SLU (Bl a
Torbjorn Victorin/UU och Tom Johans/SLU) 


Inst för Kemi vid SLU ansågs vara en lämplig första kandidat för test 
av brandväggen. Tom är datoransvarig där och samtidigt involverad i SLU 
nätsäkerhet en bra kombination för just detta projekt.


Sagt och gjort...

I fredags kopplade vi in firewallen som vi byggt tidigare baserat en PC-
hådvara med flashminne och i industiPC chassi. Som OS används ett mycket 
strippat Linux system.

Burken fungerar som IP firewall och router. Med IP-nummer 130.238.127.42
resp. 130.238.99.2.


traceroute -n 130.238.99.4

         1 130.238.98.2 1.424 ms 1.331 ms 1.361 ms
         2 130.238.127.78 1.865 ms 1.718 ms 1.792 ms
Firewall =>   3 130.238.127.42 1.094 ms 1.059 ms 1.032 ms
         4 130.238.99.4 2.472 ms 2.148 ms 2.125 ms


För närvarande filtreras netbios portarna tcp/udp 137,138,139 både in 
och ut. 
Info om hur FW-koden finns på:
http://www.xos.nl/linux/ipfwadm/


För närvarande är FW-reglerna enl följande:

# Flush all previous forwarding entries
/sbin/ipfwadm -F -f
#
# 
#
/sbin/ipfwadm -F -a deny -b -P tcp -S any/0 137 138 139 -D any/0 
/sbin/ipfwadm -F -a deny -b -P udp -S any/0 137 138 139 -D any/0 
#
/sbin/ipfwadm -F -a deny -S any/0 -D 130.238.99.255


Och som synes har några paket redan fastnat i burken...

expgw:/# ipfwadm -F -l -e
IP firewall forward rules, default policy: accept
 pkts bytes type prot opt tosa tosx ifname ifaddress    source      
  destination     ports
  10  440 deny tcp b--- 0xFF 0x00 any   any       anywhere     
  anywhere       137,138,139 -> any
 3637 261K deny udp b--- 0xFF 0x00 any   any       anywhere     
  anywhere       137,138,139 -> any
  0   0 deny all ---- 0xFF 0x00 any   any       anywhere     
  130.238.99.255    n/a
expgw:/# 

Att fundera på?

Ska FW köra något routing prot?
Hur loggar man bäst?
Hemsida för projektet?
Tester?

Tom Johans <Tom.Johans@_NO_SPAM_data.slu.se>
Last modified: Tue Mar 30 14:12:30 2004