Bifrost Network Project

English Ladda ner Dokumentation Referenser Bilder Kontakt

Deltagare

De som för närvarande är direkt involverade i projektet är (med benägen hjälp från många andra):

Epost-lista

För de som själva kör en router/brandvägg baserat på Bifrost-konceptet, så finns det en e-post-lista som heter bifrost@_slu.se_. Den är ämnad som diskussionsforum för oss som utvecklar och för de som använder Bifrost (en del gör både och). För att bli adderad till listan kan man kontakta Robert Olsson. Diskussionerna sker huvudsakligen på svenska.


Tom Johans <Tom.Johans@_NO_SPAM_data.slu.se>
Last modified: Fri Aug 15 12:07:03 2003